Syptom

Viruset ensamt ger sannolikt inga andra symptom än nedsatt immunförsvar. Det kan alltså finnas både hos friska hästar och hos hästar med olika slags sjukdomssymptom. Man har kunnat isolera virus hos föl med förstorade lymfknutor, feber , svalginflammation och matvägran. I vissa fall har dessa föl utvecklat svåra bakteriella infektioner 1-6 månader efter den ursprungliga EHV 2-infektionen.

Enligt forskarna nedsätter viruset troligen immunförsvaret. Det gör att infektioner i omgivningen lättare får fäste.

Inkubationstid

Okänd.

Överföring av smitta

Okänt hur.

Isolering

Blodprov - sk parprov - tas med 2-3 veckors mellanrum och sänds till viruslaboratorium för serologisk undersökning.

Behandling

Ingen annan än att bekämpa eventuella sekundära bakterieinfektioner.