Det är framför allt borrelios och erlichios som fästingarna kan bära på. Båda dessa är fästingburna bakteriella sjukdomar. Det kan däremot vara svårt att fastställa att hästen lider av just någon av dessa sjukdomar. Symtomen är allmänna och kan vara stela leder, feber, avmagring och till och med kastning/resorbering av föl. Något konstaterat fall av borrelios på häst har inte fastställts i Sverige.

Flera olika prover

Vid misstanke om borrelios eller erlichios sker ofta en provtagning. Resultaten kan däremot vara svårtolkade. Att hästen har höga halter av antikroppar betyder inte att den är drabbad av någon av sjukdomarna. Även friska hästar kan ha samma halt av antikroppar i blodet utan att påvisa något symtom alls.

Det finns flera typer av provtagning som kan genomföras vid misstanke om infektion av fästingburen sjukdom.

Antikroppskontroll

Mätning av hur mycket antikroppar som bildats. Hur mycket är beroende av hur kraftig infektionen varit. Provsvaret visar att hästen någon gång varit i kontakt med bakterien, men inte när. Det behöver heller inte betyda att hästen är sjuk, då många provsvar visar på högre halt fastän hästen inte uppvisat några symtom.

PCR

Är en annan metod för att konstatera om hästen varit i kontakt med någon av dessa bakterier. I detta fall mäter man inte andelen antikroppar, utan resultatet är som ett fingeravtryck av bakterien.

Blodutstryk

Ett direkt utstryk av blodet på en glasplatta i det akuta sjukdomsskedet då bakterien kan påvisas. Denna metod är den som ger den säkraste diagnostiken.

En annan ganska ny metod är att man tar själva fästingen och gör en provtagning om det är en smittbärare eller inte.

Om din häst uppvisar symtom och provtagningen visar ett positivt resultat brukar behandling ske med penicillin.

Djurägarens insatser

För att undvika fästingar bör du gå igenom din häst dagligen och plocka bort eventuella fästingar. Du kan också hålla efter i hagen från högt gräs och sly. Än så länge finns inget vaccin framtaget för djur.