Hur märker jag att hästen är sjuk?

 • Hästens prestationsförmåga minskar
 • Hästen börjar hosta
 • Hästen får näsflöde
 • Andningsfrekvensen ökar (normal andningsfrekvens i vila är 8-16 andetag per minut)
 • Andningen blir ansträngd, framförallt utandningen
 • Hästen kan gå ner i vikt

Vad orsakar COPD?

Sjukdomen beror på allergi mot damm och mögel i dåligt foder, eller dålig stallmiljö. Dammet eller möglet som hästen är allergisk mot, leder till en inflammation av luftvägarna, de små luftrören i lungorna drar ihop sig och det bildas slem. Följden blir att hästen får svårare att andas och svårare att ta upp syre. Det leder till att hästen kommer att prestera sämre. För att kompensera den minskade förmågan att ta upp syre, ökar hästen andningsfrekvensen. Ansamlingen av slem, gör att hästen måste hosta.

Symptomen kommer för det mesta smygande, men de kan också ha ett mera dramatiskt förlopp. Det är vanligt att sjukdomen debuterar i samband med en vanlig förkylning orsakad av virus. Det gör att det verkar som om förkylningen aldrig går över.
Benägenheten att utveckla allergin är troligen ärftlig.

Hosta

Det första symptomet är nedsatt prestationsförmåga. Hästen kan verka helt frisk i övrigt. Om man inte anstränger sin häst så hårt, kan man missa det här stadiet.
Efterhand kommer hostan. Till en början hostar hästen framförallt när man precis har börjat rida ett pass, eller när man börjar trava eller galoppera.

Vid längre gångna fall hostar hästen hela tiden. Man brukar också märka att hästen blir andfådd redan efter en kort stund. Vissa hästar har förhöjd andningsfrekvens även i vila (normal andningsfrekvens i vila är 8-16 andetag per minut).

Ridning i dammiga miljöer, i ett dammigt ridhus eller på en torr ridbana, kan också göra att hästen hostar. Andra tillfällen då man ofta märker av hostan, är vid utfodring med foder som innehåller damm eller mögel, eller när man sopar i stallet och det dammar när hästen står inne.

Väderomslag är en annan utlösande faktor, framförallt när det blir fuktigare ute. Många hosthästar är symptomfria under sommarhalvåret och blir sjuka under hösten. En förkylning som inte ger med sig kan också vara ett tecken på COPD.

Vad ska jag göra?

Kontakta veterinär. Det är viktigt att hästen undersöks av en veterinär så att rätt diagnos kan ställas och rätt behandling sättas in. Behandlingen hjälper hästen att bli bättre genom att minska symptomen.

Gratis videosamtal till veterinären

Är du med i Agria får du fri sjukvårdsrådgivning för ditt djur. Öppet alla dagar.

Läs mer och boka tid

Utevistelse

Låt hästen vara ute så mycket som möjligt. Ett bra alternativ för känsliga hästar är att stå i utebox eller gå på lösdrift. Ett tips är att bygga en box i logen som ofta har bra luft på grund av sin höga takhöjd.

Stallmiljö

Låt känsliga hästar stå i den del av stallet som är mest ventilerad. Undvik hörnet längst in. Se till att ventilationen fungerar och inte täppts till för att stallet ska bli varmare. Vid stora problem med ventilationen, bör man kontakta en specialist.

Strömaterial

Använd ett strömaterial som inte dammar eller innehåller mögel, till exempel torv eller rivet papper. Det bästa är om alla i stallet använder samma material. Men det kan räcka med att man byter till den känsliga hästen

Utfodring

Allt foder ska vara av god hygienisk kvalitet. Om man är osäker, kan man skicka ett prov för analys till ett lab, till exempel Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, 018-67 40 00. För att undvika att höet dammar, kan man blötlägga det en stund (10-15 minuter) innan utfodring. Det bör dock inte ligga i blöt för länge, eftersom viktiga näringsämnen då kan lakas ur. Ett annat alternativ är att utfodra med hösilage eller ensilage. Blöt också allt kraftfoder.

Skötsel av hästen

Undvik att sopa i stallet när hästarna är inne. Om man måste göra det, bör man vattna golvet innan, för att minska risken för damm.

Byt stall

Om man vidtagit alla ovanstående åtgärder och hästen i alla fall inte blir bättre, bör man byta stall. Även i till synes friska stall, kan det finnas något som hästen reagerar på.

Handla snabbt

Det är viktigt att sätta in åtgärder snabbt för att minska risken för kroniska lungförändringar. Ju snabbare man lyckas få bukt med symptomen, desto bättre är prognosen.

Att göra:

 • Kontakta alltid veterinär för att diskutera symptomen på din häst. Det är viktigt att ställa rätt diagnos och att tidigt sätta in rätt behandling.
 • Följ veterinärens råd noggrant
 • Låt hästen vara ute så mycket som möjligt
 • Använd om möjligt utebox
 • Se till att stallmiljön är god
 • Använd ett strömaterial som inte dammar, till exempel torv eller rivet papper
 • Se till att fodret är av god hygienisk kvalitet och blöt allt foder
 • Om inget annat fungerar – byt stall

Vad gör veterinären?

Veterinären undersöker hästen för att kunna ställa rätt diagnos. Vid misstänkt allergi är hästens sjukdomshistoria intressant. Därför är det viktigt att du som ägare till hästen, kan ge en bra beskrivning över hur symptomen yttrar sig.

Veterinären undersöker om det finns tecken på att symptomen hästen visar, kan vara orsakade av något annat, till exempel en infektion med virus eller bakterier, eller om det är allergi som orsakar sjukdomen. Veterinären kontrollerar om hästen har näsflöde, om den har feber, känner på lymfknutorna mellan hästens ganascher för att se om de är svullna eller ömma, försöker provocera fram hosta genom att trycka hästen över struphuvudet, lyssnar på hjärta och lungor, kontrollerar andningsfrekvensen och typen av andning. Vid behov tar veterinären blodprov.

Om veterinären har tillgång till fiberendoskop, undersöks luftvägarna även på insidan.

Eftersom COPD orsakar inflammation i luftrören, slembildning och att de små luftrören i lungorna drar ihop sig, kan man ge medicin som motverkar inflammationen, löser slemmet och vidgar luftrören.

Följder av COPD

Det tidigaste tecknet på sjukdomen är nedsatt prestationsförmåga. Senare kommer hosta, andningsbesvär och näsflöde. Om orsaken till allergin inte avlägsnas, riskerar hästen att få bestående men i form av skadad lungvävnad. Lungornas nedsatta funktion, kompenseras med ökad andningsfrekvens, ofta med pipande biljud.

I långt gångna fall tvingas hästen pressa på med bukmuskulaturen för varje utandning. Om hästen inte behandlas, växer muskulaturen så småningom till på grund av ansträngningen och kommer att bilda en så kallad kvickdragsfåra på buken. Det är vanligt att kroniskt sjuka hästar magrar, dessutom är de extra känsliga för luftvägsinfektioner orsakade av virus och bakterier.

Sjukdomen är ofta säsongsbunden. Drabbade hästar mår vanligen bättre, eller är symptomfria under den varma årstiden. Men det finns också hästar som är sämre under sommarhalvåret. Orsaken till det känner man inte till.

Hur påverkas användbarheten?

Om hästens lungor skadats, kommer hästens syreupptagnings-förmåga för alltid att vara nedsatt. Det innebär att dess prestationsförmåga alltid kommer att vara försämrad. En häst som utvecklat sjukdomen ställer större krav på stallmiljö och foder. Det gör att det kan vara extra känsligt att byta stall och att fodret alltid måste hålla högsta kvalitet. Det kan också vara svårt att träna på underlag som dammar.

Man tror att benägenheten att utveckla allergi delvis är ärftlig. Man bör därför noga överväga om man ska avla på ett sto med COPD, eftersom även avkomman riskerar att drabbas. Man bör också tänka på att en dräktighet kan vara extra ansträngande för ett sto med allergi, speciellt de sista månaderna.