Allergi i luftvägarna, som ger upphov till en inflammationsreaktion, är den typ av allergi som veterinärer oftast ser hos hästar. 

- Hästar har känsliga luftrör, och de har stor förmåga att utveckla överkänslighet där. Alla reaktioner i luftvägarna är dock inte allergi i egentlig mening, men kan ändå ge stora problem. Oberoende av vad det är i luften som hästen inte tål så blir de symptom som djurägaren kan se i stort sett desamma. Irritation/inflammation i luftvägarna gör att hästen hostar, luftrörsslemhinnan sväller och bildar slem som ibland kan ses i näsan i form av ett näsflöde, utrymmet för luften i luftvägarna minskar och kan leda till att hästen blir tungandad, säger Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria Djurförsäkring. 

Det kan vara svårt att från den kliniska bilden säga vad som är allergi mot ett speciellt ämne och vad som kan vara en del av en mera allmän överkänslighet mot främmande retningar i luftvägarna. Grundlig undersökning med diverse provtagningar kan behövas för att klara ut vad det är som hästen inte tål.

Färre bronkithästar idag

Bronkit (inflammation i luftrören), som ofta ligger bakom hostan är inte lika vanligt idag som det var för 15 år sedan. Antalet bronkithästar har stadigt minskat.

- Det är mycket tack vare att många ger sina hästar inplastat hö, hösilage. Dock finns problemet fortfarande kvar, om än i mindre omfattning, menar Karl-Henrik Heimdahl. 

För att underlätta för hostiga hästar och få en bra stallmiljö, är det bra att tänka på:

  • Sopa inte i stallet när hästarna är inne
  • Ge hösilage 
  • Välja annat strömedel än halm
  • Ha bra ventilation i stallet

Hudproblem kan vara allergi

Huden är också ett allergiorgan hos hästen, där nässelfeberutslag, vätskeblåsor eller olika typer av exem kan vara tecken på allergi.

- Det är väldigt individuellt och kan se olika ut på olika hästar. Vid lindriga besvär behöver hästen inte vara allmänpåverkad och kan arbeta som vanligt så länge hudutslagen inte sitter så att de skaver och störs av utrustningen. Vid kraftigare besvär kan hästen vara allmänpåverkad och ha utslag över stor del av kroppen, och är då inte i skick att utföra något arbete, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Anledningen till att hästen får besvär kan vara att den har fått i sig något i maten, eller är känslig för hudkontakt med olika material. Det är till exempel inte ovanligt att en tävlingshäst som lägger sig ner och rullar sig i nytt spån på en tävlingsplats får utslag. 

Att förebygga hudallergi är inte alltid så lätt, Att klara ut vad hästen reagerar mot fordrar ofta omfattande undersökningar hos veterinär. Om det är en särskild växt som hästen är allergisk mot gäller det att se till att hästen inte kan få i sig den i hagen eller på betet.

Solen kan ge utslag

Vissa hästar är väldigt känsliga mot solen, särskilt hästar med vita tecken. Samtidig förekomst av vissa växter på betet (till exempel alsikeklöver) kan förvärra den överkänsligheten. De kan få utslag på mulen och benen, som blir såriga och samlar vätska. För känsliga hästar kan solkräm med hög solskyddsfaktor användas förebyggande på de vita partierna, och om det är möjligt kan dessa hästar gärna gå ute på natten istället för dagen.