Vi utgår ofta från oss själva när vi gör bedömningen att hästen behöver ett täcke och glömmer att de redan har ett suveränt täcke – den egna pälsen. Hästar är jämnvarma djur som inte är speciellt temperaturkänsliga, varken för kyla eller för värme.

Om hästarna har stora ytor att röra sig över, skydd mot väder och vind, tillräckligt med foder och i övrigt är friska så fryser de inte. Det är när hästen sätts i träning och vi börjat klippa hästen som täckesfrågan börjar bli mer aktuell.

Behovet av täcke varierar

Behovet av täcke varierar med individen. Innan man rutinmässigt börjar använda täcke till sin häst bör man se över följande faktorer:

Hårremmen

Hästar som sätter tjock vinterpäls och inte klipps behöver oftast inte täcke. När det blir kallt ställer sig hårstråna upp, vilket ger en isolerande effekt med den varma luften samlad nära huden. Lägger man ett täcke på en sådan häst, minskas denna isoleringsförmåga i och med att hårstråna plattas till.

Det är huvudsakligen tillgången på dagsljus som styr pälsansättning och -fällning, inte om det är kallt eller varmt ute. Föredrar man en oklippt häst som inte är alltför långhårig, kan man pröva med att förlänga tillgången på dagsljus genom att låta det vara tänt i stallet några timmar per dag, t ex fram till kvällsfodringen.

Tränande hästar klipps ofta, för att de lättare ska bli av med överskottsvärmen efter ridning och för att torka snabbare. De som är klippta mycket kan behöva täcke. Däremot behöver sällan den spårklippta hästen (lämpligt för lätt träning/promenadridning) täckas. Den torkar snabbt när den svettas.

Vädret

Hästar med full vinterpäls kan hålla värmen även vid mycket låga temperaturer. Ett flertal studier har visat att det inte är kölden i sig som orsakar problem, utan kombinationen av regn och blåst. Blir hästen genomblöt kan även en tjock vinterpäls mista sin värmande förmåga. Snö behöver inte bli lika avkylande som regn, eftersom den täta vinterpälsen hindrar snön från att smälta.

Väderskydd

Enligt djurskyddsbestämmelserna ska hästar som vistas ute huvuddelen av dygnet ha tillgång till ligghall/väderskydd. En frigående häst som inte tränas och som har tillgång till vindskydd klarar sig utmärkt utan täcke. Helklippta eller mycket korthåriga hästar brukar ha täcke även om de har väderskydd eller ett skogsområde att söka skydd i.

Ålder och hälsotillstånd

Gamla hästar och konvalescenter kan ha svårare att hålla värmen än en häst i bästa form och ålder. Genom att täcka dem slipper de använda så mycket energi till att hålla värmen.

Foder och hull

Hästen kan själv producera värme genom att äta. Ju kallare det är ute desto mer foder behövs för att hålla kylan borta. En häst med ett bra lager underhudsfett har god isolering.Hur märker man om hästen fryser/svettas?

När det blir kallt ute kan hästen antingen minska värmeförlusten genom att göra av med så lite energi som möjligt eller öka sin värmeproduktion. I regel gör den bådadera. För att minska värmeförlusten står den mer still, reser håren i pälsen, andas på ett annat sätt (drar färre men djupare andetag) och står gärna tätt intill en annan häst så att deras varma ytor strålar mot varandra. Om det finns tillgång till lä uppsöker hästen oftast det. Den kan även öka värmeproduktionen kortvarigt genom att skaka på musklerna. Allra bästa sättet att öka värmeproduktionen är att äta, så fri tillgång till grovfoder är viktigt.

Att hästen är för varm märks på att den är svettig över revbenen och/eller bogen samt att den trampar omkring, ruskar på huvudet och är ovanligt rastlös. Det är vanligare att hästar blir alltför varma under sina täcken än att de fryser. Hästar avger mindre värme på halsen och behöver inte täcke där.

Vad kan hända om hästen har täcke i onödan?

Det finns en viss risk för överhettning om hästen ständigt går omkring med extra ”kläder”. Den har redan en isolering i form av sin päls, och det vi gör när täcket läggs på är att klä in den i en dunjacka eller motsvarande. Om då vädret skiftar flera gånger som det ofta gör under en normal dag, har hästen ingen möjlighet att göra sig av med det överskott av värme som kan uppstå. Då kan det bildas svettavlagringar i hästens hårrem, vilka bakas in i huden och på sikt kan ge olika hudproblem t ex svampinfektioner.

Det är vanligt med skav från täcken med dålig passform eller tunga täcken. Ett dåligt tillpassat täcke kan hindra hästens rörelser och det finns en viss skaderisk om spännena går upp så att gjordar och bensnören hänger lösa.

Källa: Täcken för många miljoner, Ingrid Andersson, Ridsport
Med tillstånd av Ingrid Andersson och Ridsport.