Utevistelse i kyla ger ökat energibehov

Motion och utevistelse är viktigt året runt – inte minst under den kalla årstiden. Det gäller att låta hästarna utnyttja de ljusa timmarna i det fria. Tänk på att hästen behöver mer energi än under sommarhalvåret. Se över energidelen i foderstaten och ta hjälp av foderrådgivare eller din veterinär om du är tveksam. Det är också viktigt med vätsketillförseln.

Det kan vara berättigat att kontrollera hästens hull med hjälp av fingertopparna eftersom vinterpälsen hos en del hästar kan maskera ett dåligt hull. Lång vinterpäls gör ofta att den svettiga hästen har svårt att torka. Många föredrar att klippa sin häst.

Karledsinflammationer kan bli allvarliga

Mugg är den vanliga samlingsbeteckningen på karledsinflammationer som kan ha en rad olika orsaker. Många gånger uppstår sår i karlederna genom rent mekanisk påverkan – gummiboots skaver, bandage glider ned, skaren sargar huden etc. Dessa sår kan sedan infekteras. I svårartade fall uppstår en jämn svullnad i hela benet. Detta tillstånd brukar man kalla lymfangit. Kontakta alltid
din veterinär.

Svampinfektioner och bakterier (stafylokocker) kan förorsaka långvariga inflammationer i karlederna. De måste behandlas med receptbelagda preparat. Om skärpt hygien inte räcker för att på kort tid läka ut mugg, tillkalla veterinär.

Många gånger kan karledsinflammationer botas med enkla ingrepp från hästägarens sida. Tvättning med en fet barntvål, insmörjning med mjukgörande
salva och ordentlig boxhygien kan ofta räcka för att sätta igång en läkning. Det är alltid viktigt att man fullföljer den behandlingsmetod man påbörjat, tills man ser om den givit effekt. Många hästägare hoppar mellan olika metoder och preparat, utan att ge dessa tid att verka.

Vitaminer är ständigt aktuellt

Vitaminer förekommer i växtceller. De är oumbärliga för viktiga funktioner i kroppen och brist ger alltid sjukdomssymptom. Man brukar dela in vitaminerna i fett- respektive vattenlösliga. De fettlösliga kan vid överskott lagras i kroppen, medan överskott av vattenlösliga utsöndras med urinen.

Vattenlösliga vitaminer: C samt B-komplexet

Fettlösliga vitaminer: A, D, E och K

Hästar med tillgång till förstklassigt bete behöver i allmänhet inte något vitamintillskott under betessäsongen. Hästens egen grovtarm fungerar i viss mån som en ”vitaminfabrik”. Hudcellerna producerar vitamin D när de utsätts för solljus och viss C-vitaminproduktion sker i levern. Tillförsel av vitaminer till hästar under uppstallningsperioden ska ske i samråd med veterinär eller
foderexpertis.

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.

Hästkalender januari

Hästkalender februari

Hästkalender mars

Hästkalender april

Hästkalender maj

Hästkalender juni

Hästkalender juli

Hästkalender augusti

Hästkalender september

Hästkalender oktober

Hästkalender november

Hästkalender december