Träna för premiering och kvalitetsbedömning

Att visa upp en häst vid hand är en konst i sig och den kräver en hel del förberedelser. Använd sommarmånaderna till att trimma samspelet mellan häst och uppvisare. Kvalitetsbedömning kräver ännu längre framförhållning och här kan du som är orutinerad ta hjälp av en erfaren instruktör. Att komma dåligt förberedd är ingen idé. Konkurrensen är hård.

Ditt sto på hingststation

Om stoet fölat tidigare bör du i god tid innan hon skickas till den nya hingststationen kontrollera hennes gynekologiska journal från fjolåret. Meddela hingsthållaren och stuteriets veterinär eventuella knepigheter i hennes brunstbild samt tidigare behandlingar och ingrepp. Det är bäst att skriva ned dessa fakta.

Tävlingsresor kräver anpassad utfodring

Under längre tävlingsresor utsätts hästen för en kombination av stress och stillastående. För att förebygga korsförlamning minskas givan av kraftfoder strax innan och under själva resan. Försök ge hästen tillfälle till motion under längre resor. Det är ofta en fråga om omsorg och planeringsförmåga att ordna den saken. Att ladda hästen med ökade kraftfodergivor inför en prestation och sedan utsätta den för långvarig transport kan få rent ödesdigra konsekvenser.

Gör rent hus i stallet

En effektiv rengöring av ditt stall ska genomföras åtminstone en gång om året. Glöm inte att ventilationsfilter samlar mängder med damm och andra partiklar. Använd högtrycksspruta och ett desinfektionsmedel. Rådgör med din veterinär om du är osäker.

Vatten, salt och mineraler

Din häst måste ha fri tillgång till vatten och salt. Extra viktigt är det under den varmare årstiden då hästarna som arbetas svettas ut en hel del. En häst som väger 500 kg dricker normalt 50 liter vatten, det vill säga cirka 10 procent av sin kroppsvikt. Vid arbete i värme, till exempel tävling, så kan vattenbehovet lätt fördubblas! Ha alltså koll på att din häst dricker ordentligt.

Var noga med att skura ur vattenkaren som du har i hagen. I värme växer det snabbt saker i dem som inte är bra för våra hästar. Salt styr hästens törst och därför är det viktigt att hästen får i sig tillräckligt med salt. Vid normalt arbete klarar sig hästen ofta med en saltsten, men hästar som tävlas måste få löst salt. Kom ihåg att ge mineraler på betet. Det finns pelleterade mineraler som du lätt kan ge när du ändå kontrollerar dina hästar.

Skötsel av betet

Det är viktigt att vårda sina betesmarker. Rator, det vill säga ytor som inte blir avbetade, ska putsas. Spillningen slås sönder och parasitäggen dödas genom solljusets inverkan. Ratorna kan annars utvecklas till parasithärdar. Putsning av betet har också en gynnsam effekt, eftersom vissa parasiters larver fastnar på grässtråna.

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.

Hästkalender januari

Hästkalender februari

Hästkalender mars

Hästkalender april

Hästkalender maj

Hästkalender juni

Hästkalender juli

Hästkalender augusti

Hästkalender september

Hästkalender oktober

Hästkalender november

Hästkalender december