Tävlingshästar som ska grundtränas, ston i sista stadiet av dräktighet, växande unghästar, val av avelshingst – listan över hästägarens vinterpyssel blir i varje enskilt fall oftast ganska lång. Här följer några vinterråd av allmän karaktär.

Har du ett gallsto?

För att få igång stabila och tydliga brunster bör stoet vistas utomhus i dagsljus så mycket som möjligt. Det kan också vara bra att förlänga hennes dygn genom att låta en lampa vara tänd i stallet några timmar efter mörkrets inbrott. Ljuset inverkar på de delar av hormonsystemet som styr brunstcyklerna. Den första brunsten på vårvintern erbjuder ett bra tillfälle för bakteriologiska livmoderprov. Rådgör med din veterinär.

Avlusning

Hästar i flock som inte tränas, tvättas och ryktas regelbundet drabbas lätt av yttre parasiter. I de flesta fall handlar det om löss och man ser dem som små gråvita fjäll i hårremmen. Det finns effektiva preparat för avlusning. Rådgör med din veterinär.

Lösdriftsstallet vintertid

Allt fler unghästar föds numera upp i lösdrift. Denna form av uppfödning ger många fördelar – men hästarna i ett lösdriftsstall är långt ifrån underhållsfria. När många hästar samlas på en begränsad yta, måste man vara mycket noga med parasitkontrollen. Kontrollera dagligen hullet och beteendet hos varje individ. Vissa hästar tar för sig för mycket vid utfodringen, vissa blir mobbade och andra är allmänna hackkycklingar i flocken. Alla hästar passar helt enkelt inte för
lösdrift.

Vinterhagen är viktig men farlig

En bra vinterhage har inte stora isfläckar där obroddade hästar kan halka och komma till skada. Särskilt förrädiska är isfläckar som täcks av snö. Snövallar längs stängslet kan störa eltrådens funktion. Skotta, salta och sanda där det behövs. Glöm inte att hästarna bör ha tillgång till vatten som inte är fruset. Anlägg flera utfodringsplatser. Det håller hästarna rörliga i hagen, och dessutom blir marken mindre upptrampad än om utfodringen koncentreras till en och samma plats.

Snöklampar

Att snö fastnar som klackar i hovarna är vanligt under mildare vintrar. Problemet är oftast värst då man skrittar. I trav kan klamparna ibland slås ur när hoven sätts i marken. I vissa fall hjälper det (för en stund) att pensla hovfett på hovens undersida. Sulor under hoven minskar problemet. Det finns speciella sådana för just ridning i snö. Anpassa tempot till underlaget. Med en trä- eller gummiklubba hängande på stalldörren kan du slå ur isklamparna innan hästen tas in i stallet så att den inte halkar på stallgången.

Agrias hästkalender

Agrias hästkalender innehåller 12 delar som ger dig aktuella tips och råd varje månad.

Hästkalender januari

Hästkalender februari

Hästkalender mars

Hästkalender april

Hästkalender maj

Hästkalender juni

Hästkalender juli

Hästkalender augusti

Hästkalender september

Hästkalender oktober

Hästkalender november

Hästkalender december