Område: Häst Om Utfodring

Grovfoder till tävlingshästar Hästens foder brukar delas upp i grovfoder och kraftfoder. Grovfodret utgör basen i hästens foderstat och hit räknas till exempel hö, hösilage, ensilage, halm och vanligt bete. Kraftfodret ges som ett komplement till grovfodret och kan till exempel vara havre, betfor eller olika pellets. Artiklar