I norska Trondheim har 23 hästar lärt sig att skilja på tre olika symboler:

  • En skylt med ett svart vågrätt streck betyder att täcket ska läggas på
  • En skylt med ett svart lodrätt streck betyder att täcket ska tas av
  • En skylt som är helt vit betyder att hästen inte vill ha någon förändring om den redan bär täcke

Inlärningen skedde i tio steg och hästarna tränades mellan 10-15 minuter varje dag.

Med morötter som belöning fick de först lära sig att röra skylten med mulen. Hästarna lärde sig att associera till strecken med respektive handling om de vill ha täcket på eller av. Den helt vita skylten introducerades sista i träningen. På bara 14 dagar lärde sig hästarna att utrycka sin vilja.

När ville då hästarna ha täcket på sig?

Kortfattat kan man säga att vid kraftigt regn och blåst ville 10 av 12 hästar ha täcket på sig. Hela gruppen bad om täcke när temperaturen sjönk ned till en grad med snöslask samt ned till -12 grader.

Studien är finansierad av Agria Djurförsäkring i samarbete med Stiftelsen Hästforskning. 

Lyssna på Pälspodden

I Agria Djurförsäkrings andra avsnitt av pälspodden diskuteras frågan om täcken.