Nu är våren här och med den ser de flesta av årets föl dagens ljus. I en perfekt värld hade våra föl fötts med spikraka hållbara ben men tyvärr är det inte riktigt så. Föl kan födas med en felaktig benställning så som ballerinasyndrom, veka böjsenor, x-benthet och windswept. De kan även drabbas av parallellförskjutning och bockhov.

På Hästkliniken Täby höll hovslagaren Rose-Marie Clark en föreläsning om just fölbenskorrigering. Agria fanns på plats för att svara på eventuella frågor rörande hästförsäkring. Rose-Marie Clark som har över 30 års erfarenhet i sin bransch med särskilt intresse för fölbenskorrigering berättade att det gäller att vara snabb när du får en fölunge som föds med krokiga ben.

- Efter tre månader är det för sent att korrigera något från hoven upp till kotan. Om det ska korrigeras upp till karpus (framknät) är det för sent efter sex månader, förklarade Rose-Marie Clark.

Rose-Marie Clark föreläser med stort engagemang om sitt specialområde


I vissa fall kan fölets ben räta upp sig av sig självt men då ska de ha gjort det efter 14 dagar och det är inte värt att chansa. Kontakta alltid en veterinär eller hovslagare om du är osäker. Om du vet att stoet är inåttåat bör du ta ut en hovslagare till fölet redan efter tio dagar.

Det är osäkert om felaktig benställning är ärftligt men Rose-Marie menar att man kan räkna med att få ett inåttåat föl om stoet är det. Hon tror också att problemet nedärvs mer från stoet men vet även vissa hingstar som tenderar att nedärva felet. Ett föl kan födas med raka fina ben men efter en till två dygn utveckla en felaktig benställning som till exempel ballerinasyndrom, då är det oftast smärtrelaterat. Något som Rose-Marie har observerat är att när fölen är mellan 6-8 månader är det många som tenderar att utveckla bockhov.

- I höstas hade vi knappt något fall av bockhov på föl och jag tycker mig se ett samband mellan vädret och det problemet. Förra året kom snön tidigt och därmed slapp fölen gå i leriga hagar som kan skapa hålväggar i hoven. Hålväggar leder till smärta som i sin tur kan leda till bockhov på grund av att hästen spänner sig, berättar Rose-Marie. Skor som kan användas vid en korringering.

Ett bra resultat kräver engagemang

Under föreläsningen visade Rose-Marie före- och efterbilder på föl som haft olika grader av felaktig benställning. När hon visade förebilderna på föl som hade stora svårigheter med att gå hördes uppgivna och medlidande suckar från åhörarna. När hon sen visade bilder på samma föl tagna några månader senare och berättade vilka åtgärder som gjorts förstod man vilka möjligheter det finns att rädda sin häst från ett liv med hältor om man är tillräckligt snabb.

När Rose-Marie tar sig an ett föl är hon noga med att förklara att det krävs ett stort engagemang och investering av tid från ägaren om korrigeringen ska lyckas. Hästägaren får med sig ett schema hem där det kan ingå promenader, på- och avtagning av en speciell sko samt låta fölet stå och röra sig på ett underlag som är rätt för just dennes problem.

Tiden för korrigeringen varierar beroende på vilken typ av behandling som krävs och när den påbörjades. Rose-Marie får ibland kritik för att hon ”döljer problemet” med en korrigering på en häst som inte bör sättas i avel, men Rose-Marie menar att alla problem inte är ärftliga och hon tycker ansvaret ska ligga hos hästägaren om hästen är lämpad för avel.

- Om ett föl föds med krokiga ben så vill jag hjälpa den från ett liv med framtida problem om jag kan, säger Rose-Marie.

Föl med veka böjsenor båda bak                Samma häst tre år senare

Hur täcker försäkringen?

I slutet av föreläsningen kom det frågor om hur man som kommande eller nybliven fölägare ska försäkra sitt föl för att försäkringen ska täcka kostnader för behandling/korrigering av en felaktig benställning. Agria rekommenderar då att teckna en Agria Foster- och Fölskydd.

Försäkringen kan tecknas från 40:e dräktighetsdygnet fram till och med 30 dagar före beräknad fölning. Tecknar du sedan en enskild försäkring för ditt föl inom 30 dagar från fölets födsel, blir den karensfri i samma omfattning som försäkringsskyddet i Foster- och Fölskydd.

Karin Ljunggren, specialiserad skadereglerare på Agria, förtydligar att det krävs en remiss från en veterinär innan behandlingen påbörjas för att få ersättning ur försäkringen för benkorrigering.