Förhöjda levervärden

Vår hund har förhöjda levervärden, vad kan det bero på och är det farligt?

Veterinären svarar:

Förhöjda levervärden visar endast att det finns ett problem i levern. Värdena pekar inte ut någon exakt sjukdom i levern. Om man vill ha en mer exakt information om vad som pågår i levern måste veterinären ta ett cellprov, en så kallad leverbiopsi från levern. 

Symtom

Vanliga symtom är kräkningar och anorexi/matvägran som kan i sin tur leda till uttorkning och avmagring.

Orsak

Förhöjda levervärden kan bero på en inflammation i levern. Den kan vara lokaliserad till gallgångarna. I en del fall kan det bero på en degeneration av leverceller eller på en förgiftning. Även tumörsjukdomar och skrumplever ger onormala levervärden. Immunförsvaret kan vara inblandat i en del leverproblem liksom såväl bakterier som virus.

Vad kan jag göra själv?

Leversjukdomar behandlas med en speciell leverdiet och andra mediciner. Man måste regelbundet följa upp behandlingen med blodprover.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Kontakta veterinär om din hund visar symtom på kräkningar och anorexi/matvägran.

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?