Hovröta på häst

Finns det flera olika typer av röta som kan sätta sig i hästens hovar? Hur gör jag för att undvika det?

Veterinären svarar:

Hovröta kan förekomma både i strålen och i bärranden (den vita linjen på hoven). Båda orsakas av bakterier och det bästa du kan göra för att förebygga röta i hovarna är god hovhygien och regelbunden koll!

Symtom

Hovhornet i strålen eller bärranden blir svart och sörjigt och kommer oftast att lukta illa. Vid större angrepp kan hästen ömma och bli lite halt.

Orsak

Både strålröta och bärrandsröta orsakas av bakterier. En vanlig orsak till bakterieangreppen är att hästen gått på blött/fuktigt underlag under en längre tid. Dålig hovhygien och ibland även hästens hovkvalitet spelar också in.

Vad kan jag göra själv?

Var noggrann med din hästs hovvård. Rengör noggrant varje dag och håll koll på eventuell röta. Ju tidigare du upptäcker rötan, desto bättre är förutsättningarna. Se till att hästens box har torrt och rent underlag.

Se också till att regelbundet ta ut en hovslagare som verkar hoven och i och med detta även kollar hovens status.

När behöver jag uppsöka veterinär?

Om ni inte får bukt med rötan, rötan sprider sig till stora delar av hoven eller att hästen har ont rekommenderar jag att du kontaktar veterinär. En veterinär kan då behöva skära upp och rensa bort förändrad vävnad, samt behandla den aktuella infektionen. 

Är ditt ärende akut?

Då rekommenderar vi alltid att du kontaktar din veterinär direkt.

Gratis veterinärbesök i mobilen

 Med Agria får du fri sjukvårdsrådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller skador. 

Läs mer och boka tid

Gillar?