Åtgärder vid trafikolycka

  1. Gör hjärt-lungräddning om hunden inte andas och saknar puls.
  2. Lägg tryckförband på blödande sår. 
  3. Håll hunden varm med filtar.
  4. Flytta hunden försiktigt, gärna med bår, för omedelbar transport till veterinär.