Magomvridning på hund

Hund med magomvridning har ont.

Storvuxna hundar kan ibland drabbas av magomvridning vilket är ett livshotande tillstånd. I vissa fall kan magsäcken rotera runt sin egen axel vilket stryper blodtillförseln till mjälte och mage, och leder till ett livshotande chocktillstånd. Orsaken till omvridningen är okänd men i de flesta fall kan man se ett samband mellan överätning, konsumtion av jäst mat eller överdrivet drickande och/eller kraftig motion efter måltid. Symtomen uppkommer snabbt!

Symtom på magomvridning

  • Oro.
  • Försöker kräkas men inget kommer upp.
  • Utspänd i främre delen av buken/bakre delen av bröstkorgen, framförallt på höger sida.
  • Svaghet
  • Svag snabb puls.
  • Chock.
  • Andningssvårigheter.

Gör så här vid magomvridning på hund

  1. Åk omedelbart till veterinären.
  2. Om transport till veterinär är omöjlig – se följande åtgärd som en absolut sista åtgärd för att rädda din hund! Punktera magsäcken där den är som störst på höger sida strax bakom sista revbenet. Använd en ren kanyl eller annat vasst föremål.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg