Symtom på magomvridning

  • Oro.
  • Försöker kräkas men inget kommer upp.
  • Utspänd i främre delen av buken/bakre delen av bröstkorgen, framförallt på höger sida.
  • Svaghet
  • Svag snabb puls.
  • Chock.
  • Andningssvårigheter.

Gör så här vid magomvridning på hund

  1. Åk omedelbart till veterinären.
  2. Om transport till veterinär är omöjlig – se följande åtgärd som en absolut sista åtgärd för att rädda din hund! Punktera magsäcken där den är som störst på höger sida strax bakom sista revbenet. Använd en ren kanyl eller annat vasst föremål.