Vanligaste namnen
på sköldpadda:
1. Skalman
2. Sköldis
3. Doris
4. Skalis
5. Hugo

Akvariet/Tanken

Enligt djurskyddslagen krävs för en vattensköldpadda på max 20 cm sköldlängd ett akvarium med ytan 60 dm2, och för en sköldpadda på upp till 30 cm en akvarieyta om 100 dm2 – dvs 1 x 1 m! Den rödörade vattensköldpaddan blir som vuxen ofta runt 25 cm lång, och kräver alltså ett mycket rymligt akvarium. Detta är alltså minimikrav – helst ska ytan vara ännu större för att ge gott om utrymme för sköldpaddans olika behov.

Landdel

Största delen i akvariet ska utgöras av en vattendel, men eftersom rödörade vattensköldpaddor ofta tillbringar mycket tid på land i solskenet, så ska det även finnas en bra landdel. Landdelen bör utgöra 25-50% av totala ytan. Helst ska området vara så stort att det både finns en varm och en sval del för sköldpaddan på land, se mer under Temperatur.

Framför allt unga vattensköldpaddor kan bli utmattade och drunkna om de inte har en torr landyta att vila sig på. Mycket små vattensköldpaddor kan erbjudas en bit flytande trä/bark som de kan kravla upp på, eller gömma sig under. Större sköldpaddor kräver en stadigare och orörlig landningsplats.

Landdelen kan vara en plattform av plast, sten, tegel, bark eller drivved. Den måste vara förankrad så att den inte slår runt och fångar sköldpaddan under vattnet. Landdelen bör ha en svagt sluttande sida mot vattnet så att det är lätt att ta sig upp.

Landdelen är viktig ur flera aspekter. Genom att sköldpaddan kan ta sig upp på land och torka i värmen, minskar risken för sköldinfektioner, samt immunförsvaret och magtarmkanalens funktion stimuleras. Landdelen är också viktig då man har en hona i fertil ålder. Hon kan då behöva en lämplig äggläggningsplats på land.

Äggläggningsplatsen ska bestå av en blandning av av jord och grus, så att det går bra att gräva där. Djupet bör vara dubbelt så djupt som längden av honans ryggsköld. I omfång bör äggläggningsplatsen vara 4-5 gånger större än honans sköld. Praktiskt kan detta lösas genom att ställa en stor plastbalja i akvariet, och fylla denna med sand och jord. Runt plastbaljan byggs sedan resterande landdel upp med stenar, klipphällar och trädstammar.

Bottenmaterial

Det allra enklaste skötselmässigt är att inte ha något bottenmaterial alls. Nackdelen med detta är ett miljön blir onaturlig. Att ständigt leva i en onaturlig miljö utan tillgång till insynsskydd och gömställen är stressande för kroppen. Långvarig stress hämmar immunförsvaret och ökar alltså risken för sjukdomar.

För att ge en naturlig miljö kan man kombinera sand, grus, stenar och växter. Sköldpaddan kan gräva i bottenmaterialet samt söka skydd bland växterna. Växter kan även fungera som en naturlig föda.

Nackdelen med ett naturligt bottenmaterial är att det blir mer arbetskrävande för att hålla hög vattenhygien, samt att filtrets effektivitet minskar. Risken finns att sköldpaddan äter av underlaget. Av den anledningen bör stenarna antingen vara ganska små (typ singel), eller så stora att sköldpaddan inte får in dem i munnen.

Vattnet, hygien och filtrering

Vattendjupet ska minst vara lika med sköldpaddans längd, men helst flera gånger djupare. Kranvatten duger vanligen bra.

Vattnet bör vara väl syresatt. Brist på syre i vattnet leder till ökade halter av ammonium, ökade halter av alger, samt ökar risken för tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier. En kraftig pump ger god syresättning. Likaså kan luftstenar placeras i vattendelen för att öka syresättningen.

I det vilda lever vattensköldpaddor ofta i ett tämligen varmt och surt vatten. Surheten skyddar mot många sjukdomsorsakande bakterier. Detta system kan man härma i fångenskap genom att tillsätta en liten mängd salt i vattnet (se nedan).

Vattenfiltrering

I det vilda späds mängden avföring och icke-uppäten mat ut via de stora vattenmängder som sköldpaddan lever i. Sköldpaddor i fångenskap däremot utsätts ofta för stora mängder avfallsprodukter som anrikas i den begränsade vattenmängden. Dessa omständigheter gynnar tillväxten av sjukdomsframkallande mikroorganismer. Vid dålig hygien (bristfällig rengöring) riskerar sköldpaddan därför att insjukna. För att hålla vattnet rent krävs täta vattenbyten i kombination med ett bra filtreringssystem.

De vanligaste filtren för vattensköldpaddor rensar dock bara ut de stora synliga smutspartiklarna. Olika mikroorganismer finns trots filtret ändå kvar i vattnet. I ett vanligt fiskakvarium elimineras dessa mikroorganismer med hjälp av ett bottenfilter under sanden på akvariets botten. I sköldpaddsakvarier är det ofta svårt att använda bottenfilter eftersom sköldpaddan ofta bökar i bottenunderlaget, och därmed ofta skadar bottenfiltret. Antingen får man därför skärma av botten med hjälp av en nätanordning, så att sköldpaddan inte kommer åt filtret, eller också får man som djurägare acceptera att vattnet måste bytas så ofta som varannan dag.

Externa filter är effektiva, ger höga vattenflöden och är relativt lätta att rengöra. Dessa filter bör cirkulera drygt 1000 liter vatten/timme, eller vara ca 3-4 gånger starkare än för ett fiskakvarium av motsvarande storlek. Filtermediet bör vara av skumgummityp och inte av textiler eftersom dessa lätt täpps till av alla avskrädesprodukter. Skumgummimediet är lätt att avlägsna för regelbunden sköljning. Externa filter avlägsnar slaggprodukter både mekaniskt genom att synliga avfallsprodukter avlägsnas, samt biologiskt, genom att gynnsamma bakterier växer till i filtermediet. Dessa bakterier bryter ner ammonium och nitrit som är osynliga restprodukter från matrester och avföring. För att bibehålla dessa gynnsamma bakterier i filtermediet är det bäst att skölja detta i akvarievattnet.

Bottensubstrat och vattenväxter minskar effektiviteten hos filtret genom att hämma vattenflödet. Flödet ökar genom att in- och utflöde till filtret placeras i olika ändar av akvariet.

Vattenbyte och rengöring

Trots användningen av ett effektivt filter måste vattnet ändå bytas ofta. Om sköldpaddorna utfodras i separat tank, kan det räcka med att byta ut 25-50% av vattnet en gång per vecka i 2-3 veckor. Därefter (var 3-4 vecka) måste hela tanken tömmas och rengöras noga. Då ska hela akvariet och all inredning rengöras med desinfektionsmedel. Du kan t ex använda en blandning av 30 ml klorin och 5 ml Yes handdiskmedel i en liter vatten. Stenar och grus kan kokas, eller hällas ut på ugnsplåt och upphettas i ugn till 160 grader. Levande växter byts ut regelbundet. Plastväxter kan upphettas (ej kokas), alternativt rengöras i desinfektionsmedel som ovan.

Om sköldpaddan har utfodrats i sitt akvarium måste vattnet bytas ut helt och hållet inom 12 timmar!

Så fort ett vattenbyte har gjorts måste Du vara mycket noga med att vattentemperaturen är konstant, dvs samma temperatur i vattnet efter som före vattenbytet. Använd termometer!

Genom att droppa i lite vinäger kan vattnets pH hållas runt 6,0-6,5 och därigenom hålla bakteriemängderna nere. Droppa i lite i taget och mät med pH-papper tills du får lagom effekt. 1 tsk ojoderat salt per 4,5 liter vatten har också denna effekt.

Vattenkvalitet

Ska testas regelbundet precis som man gör med ett fiskakvarium. I zoohandeln kan du köpa testremsor. Viktigast är att testa ammonium, nitrit samt pH. PH bör ligga mellan 6-8, övriga värden ska vara noll.

Temperatur

Försök alltid att efterhärma luft- och vattentemperaturen från sköldpaddans naturliga miljö. Ofta kan man räkna med att en lufttemperatur mellan 21-26 grader är lämplig. Vattentemperaturen bör ligga mellan 24-27 grader. Om det blir för kallt blir sköldpaddan slö och slutar äta. Mat som då redan finns i mage-tarm kan jäsa och leda till ansamling av bakterier. Tänk på att om rumstemperaturen understiger 24 grader, så blir vattnet kallare än 21 grader!

Vattensköldpaddor från tropikerna kräver en värmekälla. Du kan använda en vanlig akvarievärmare. Observera dock att dessa vanligen är gjorda av glas, och att Din sköldpadda kan ha sönder detta. En trasig doppvärmare i kontakt med vatten innebär risk för elskador både på sköldpadda och djurägare. Bygg därför in akvarievärmaren så att sköldpaddan inte kan komma åt den!

Sköldpaddan måste få sola

Eftersom vattensköldpaddor i sin naturliga miljö tillbringar mycket tid på land med att solbada, så måste även detta kunna utföras i akvariet. Solbadandet är viktigt för sköldpaddan – dels värms kroppen upp så att matsmältningen fungerar effektivt, dels får hud och sköldar en chans att torka, vilket minskar riskerna för hudinfektioner.

För att skapa en varm ”solbadningsplats” kan en värmekälla, t ex keramisk värmare, hängas över landningsplatsen. Värmen här bör hållas mellan 32-35 grader. Se dock upp så att denna värmekälla inte också höjer värmen på vattnet till en alltför hög nivå! Kontrollera temperaturen regelbundet både i vattnet och under värmekällan.

Rumstemperatur är inte tillräckligt varmt för normal ämnesomsättning under vintermånaderna, eller kallt nog för vinterdvala. Vinterdvala kräver exakta miljöförhållanden och kan vara riskabelt för djuret. Det är bättre att erbjuda tillskottsvärme på vintern. Använd en timer, eller slå av ljuset på natten. Alternativt kan hela rummet värmas upp, detta är dock oftast inte ekonomiskt. Tänk på att temperaturen går ner när ljuset slås av. Använd en termometer för att vara säker på att tillräcklig temperatur upprätthålls både dag som natt.

Ljus

Förutom vanligt ljus behöver reptiler även tillgång till UVB-ljus. Detta bidrar till att hålla djuret friskt genom att hjälpa till med D-vitaminupptaget. För att erhålla UVB-ljus krävs speciella lysrör. Det finns en typ av lysrör som kan stå på 10-12 timmar under dagen, och ge en naturlig dagsperiod. Under resterande 12-14 timmar bör sköldpaddan ha mörkt

Elsäkerhet

Kombinationen av elartiklar (doppvärmare, lysrör, lampor) och vatten kan innebära risker för elchock för både dig och sköldpaddan. Några viktiga punkter att tänka på är

  • Skydda alla elartiklar så sköldpaddan inte kommer åt att bita och riva i dem
  • Ha jordade kontakter
  • Ha jordfelsbrytare i vägguttaget
  • Ha inte högre effekt (watt) på lamporna än vad armaturen är avsedd för
  • Till mycket starka lampor och till keramiska värmelampor krävs porslinfattning
 Djurkliniken Roslagstull, Valhallavägen 12 A, 114 22 Stockholm, tel 08-612 57 60