Flera intressenter har hört av sig och efterfrågat Agrias uppgifter om hur många skadeärenden som Agria har handlagt som beror på vargmöten. Varg finns inte i hela Sverige och vi har fått förfrågningar om länsindelad statistik. Långt fler hundar skadas av vildsvin och mörkertalet är stort.

Agria är mån om att debatten förs med hjälp av fakta och har ingen avsikt att på något sätt ta ställning för eller emot i debatten om vargpopulation, skyddsjakt av varg eller löshundsjakt. Agria är ett djurförsäkringsbolag och det är inte vår sak att ta ställning i rovdjurspolitiken.

Risktänkandet är däremot centralt inom ett försäkringsbolag och därför har vi valt att presentera ytterligare statistik med utgångspunkt i detta. Antalet skadade/dödade hundar finns sedan tidigare presenterad på Agrias webbplats, Statistik om skador vid jakt men det kan vara intressant att se om riskerna för olika typer av olycksfall varierar i olika delar av Sverige.

Det visar sig – av naturliga skäl – att risken för att en hund skadas av vilda djur följer med förekomsten i länet av just det djuret. Varg finns framför allt i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vildsvin finns framför allt i södra och mellersta Sverige, men breder sakta ut sig norrut.

Tabellen nedan visar graden av risk för olika olycksfall, inklusive vargmöte. Gävleborg-Dalarna-Värmland är de län som har störst vargpopulation och får därför stå som jämförelse med övriga landet. Observera att risktalet inte innebär att hunden har dött utan den har skadats eller dött.

Jämförelse Värmland-Dalarna-Gävleborg med övriga län i Sverige

Värmland-Dalarna-Gävleborg

  Per 10 000 hundar
Drunkning 1,2
Dödad eller skadad av varg 3,4
Dödad/skadad av vilt 0,5
Dödad eller skadad av vildsvin 0,8
Skottskada 0,9
Trafikskada 22,2

Övriga landet

  Per 10 000 hundar
Drunkning 1,3
Dödad eller skadad av varg 0,3
Dödad/skadad av vilt 0,6
Dödad eller skadad av vildsvin 2,4
Skottskada 0,3
Trafikskada 20,2


Kommentar till tabellen ovan

Av Agrias försäkrade hundar är det 3,4 hundar av 10 000 hundar som skadas av varg i länen Värmland-Dalarna-Gävleborg, jämfört med 0,3 hundar i övriga landet.  Risken är alltså relativt högre i Värmland-Dalarna-Gävleborg.
Av Agrias försäkrade hundar är det 0,9 hundar av 10 000 hundar som råkar ut för en skottskada i länen Värmland-Dalarna-Gävleborg, jämfört med 0,3 hundar i övriga Sverige. Risken att en hund skadas/dödas i trafiken eller drunknar är i princip likadan i hela landet.  

Vildsvinspopulationen breder ut sig i Sverige och fler och fler hundar skadas av vildsvin. Det finns ett stort mörkertal då hunden kan få veterinärvård för olika sårskador och frakturer utan att det rapporteras att det skett på grund av möte med vildsvin. I tabellen nedan jämförs två av de län som har en stor population av vildsvin med övriga Sverige:

Jämförelse Skåne-Södermanland med övriga län i Sverige

Skåne-Södermanland

  Per 10 000 hundar
Drunkning 1,5
Dödad eller skadad av varg 0,0
Dödad eller skadad av vildsvin 3,7
Skottskada 0,5
Trafikskada 21,6

Övriga landet

  Per 10 000 hundar
Drunkning  1,2
Dödad eller skadad av varg 0,6 
Dödad eller skadad av vildsvin 1,7 
Skottskada 0,3 
Trafikskada 18,5 

Kommentar till tabellen ovan

På 10 000 hundar är det 3,7 som riskerar att skadas av vildsvin i Skåne-Södermanland jämfört med 1,7 hundar av 10 000 i övriga landet. Men mörkertalet bedöms  vara stort.