Agria Breed Profiles är nu uppdaterad för fjärde gången och inkluderar skadestatistik för perioden 2011-2016. Materialet används främst av rasklubbar inom Svenska kennelklubben för att identifiera sjukdomar, skador och dödsorsaker inom rasen för att genom avelsarbetet bidra till fler friskare hundar. Orsaker till veterinärbesök och dödsfall bland våra hundar varierar stort utifrån olika hundraser. 

- En del hundraser har ärftliga sjukdomar som förkorta hundarnas liv som cancer eller hjärtproblem, medan andra dör av skador som en följd av ägarnas livsstil eller vad man gör med sin hund, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.

Ovanligt med rörelsestörningar

Rörelsestörning är en av de vanligaste dödsorsakerna bland de mest populära hundraserna i Sverige men ovanligt hos flesta jakthundraser.

- Överlag har jakthundar lätta, smidiga kroppar och är många gånger i fysiskt gott skick, det kan bidra till att de mer sällan drabbas av rörelsestörningar, säger Agnes Fabricius.

Dock finns det enskilda jakthundar som wachtelhund och jämthund som kan få problem med bland annat knä och patella, medan taxens långa rygg kan ge besvär kopplat till ryggens diskar och kotor.

Cancerdiagnoser hamnar långt ned

Att hundar drabbas och dör av cancer är mycket vanligt, även om djursjukvården idag kan erbjuda avancerade behandlingar. Även här särskiljer sig jakthundraserna, hos bland andra raserna drever, gråhund och tax hamnar cancerdiagnoser långt ned på listan av dödsorsaker. Orsakerna till cancer är en blandning av arv och miljö.

Förutom att jakthundar oftare blir påkörda drabbas de också av andra skador som kan har orsakats av vilt och andra ytter faktorer.

Många jakthundsraser som vorsteh, jämthund och drever drabbas oftare än andra raser av trafikdöden, men också av dödliga skador som är orsakade av vildsvin och andra vilda djur.

Att förlora sin hund i trafikdöden vill ingen vara med om och det är därför viktigt att arbeta förebyggande med exempelvis utplacering av vägvakter i väntan på fler bilar med viltsensorer. Agria rekommenderar även skyddsväst och tar bort självrisken vid eventull skada om västen burits under jakt.

 

Vanliga jakthundraser

Vanliga dödsorsaker*

1.        Jämthund

Påkörd bil/tåg/fordon

2.       Blandras

Påkörd bil/tåg/fordon

3.       Drever

Påkörd bil/tåg/fordon

4.       Tax

Rygg, disk och kota

5.       Gråhund

Påkörd bil/tåg/fordon

6.       Wachtelhund

Påkörd bil/tåg/fordon

7.       Labrador retriever

Armbågsledsjukdomar

8.       Finsk stövare

Cancer

9.       Hamiltonstövare

Påkörd bil/tåg/fordon

10.    Beagle

Påkörd bil/tåg/fordon