-  Travhästarna står ofta i professionella stall med kompetent personal som hanterar dem väl. Men hästar är hästar och de traumatiska skadorna kan vara svåra att undvika, säger Karl-Henrik Heimdahl, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Aktiva travhästar transporteras mycket mellan tävlingar och byter miljöer vilket kan vara riskfyllt, men den traumatiska skadan kan också uppstå hemma i hagen eller i stallet.

Travhästarnas vanligaste skador:

  1. Traumatiska skador
  2. Kolik
  3. Hovböld
  4. Frakturer i falangben och griffelben
  5. Foderstrupsförstoppning

Kolik är en mycket vanlig diagnos hos alla typer av hästar oavsett ras eller användningsområde. Hos de varmblodiga travarna är kolik huvudorsaken till att hästen avlivas och använder sin livförsäkring.

Den femte diagnosen, esofagusförstoppning, är överraskande med tanke på att det är en skada som till stor del kan undvikas med rätt hantering av hästen. Foderstrupsförstoppning är en matstrupsförstoppning som är ganska vanligt förekommande hos travare, men är mer sällan förekommande hos ridhästar.

- Foderstrupsförstoppning uppstår ofta i samband med kraftfodergiva direkt när hästen kommer in efter ett träningspass. En enkel lösning är att inte utfodra hästarna direkt efter ett hårt arbetspass, utan först ge dem tid till återhämtning, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Fång är en diagnos som lyser med sin frånvaro bland travhästar, men som hamnar högt på listan för ridhästar. Här menar veterinären att den professionella hantering och utfordring som travhästarna får gör att fång är ovanligt.  Fångbenägenhet är i viss mån även direkt rasberoende.