Lyssna på Pälspodden här

– Rätt utförd verkning är väldigt viktig för att hjälpa hästen att sprida belastningen över yta och tid, och därmed minska risken för hälta. Det är en hårfin balans att ta bort lagom mycket av hoven, berättar Ove Wattle, universitetslektor vid SLU och framstående expert på hästens hovar. 

Ove Wattle menar att alla hovar är olika och skon bör utformas efter hästens förutsättningar för att ligga an och fördela belastningen på så stor yta som möjligt. Hovslageriet ska också anpassas till det underlag som hästen arbetar på och vilka gångarter som hästen ska gå i.

Så ställer du krav på din hovslagare

Hur kan man då som hästägare bedöma hovslagarens arbete? Rebecca Giegold, en av landets vassaste hovslagare med bland annat Grevlundagården på kundlistan, vet vilka krav du kan ställa:

- Hovslagaren bör bedöma hästen i rörelse både innan och efter arbetet utförs, detta för att skapa sig en uppfattning om den aktuella hästens behov och förutsättningar. I de flesta fall tar det några dagar efter att hästen blivit verkad innan resultatet syns fullt ut.

Hovslagarens lägsta nivå är viktig

Ett bra hovslageri börjar med en utbildad och erfaren hovslagare. De hovslagarna som är godkända av Jordbruksverket är skyldiga att föra journal över varje utfört arbete, därmed får du en bra logg över hästens hovhälsa. 

- Hovslagarens lägsta nivå är viktig, det måste ju fungera även om man har en dålig dag på jobbet, säger Rebecca Giegold. 

Lär dig mer om stålrötor, hovbölder, hovsprickor, daglig hovvård och vad du kan göra för att underlätta hovslagarens arbete, ladda ned och lyssna på Pälspodden här.