Trots att katterna har minskat i antal med nästan 100 000 individer under de senaste sex åren är det ändå det djur som det finns flest av i de svenska hemmen.  Idag finns drygt 1,1 miljon katter.

Allt fler kattägare ser sin katt som en familjemedlem och väljer att försäkra den. Under de senaste sex åren har försäkringsgraden för katt ökat från 27 procent till 36 procent. Försäkringsgraden för hundar har under samma period legat ganska konstant på runt 80 procent. Det är unikt i världen, särskilt för katt. I Norge och Danmark har bara runt 2 procent av katterna en försäkring.

Viljan att försäkra tyder på att allt fler vill kunna kosta på sin katt veterinärvård, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria. För yngre katter är försäkringsgraden ännu högre, nästan 40 procent.”

Antalet försäkrade katter i Agria har ökat med 45 procent under de senaste fem åren så det har funnits skäl att tro att försäkringsgraden gått upp. Den nya statistiken bekräftar den bilden.

Den ökade tillgängligheten på veterinärvård av hög kvalitet har också bidragit till en ökad motivation att försäkra sin katt, tror Patrik Olsson.

Så bor och lever den svenska katten

De flesta av Sveriges katter bor i hushåll med enbart vuxna, nästan 70 procent. Jämfört med för sex år sedan har antalet katter som bor i barnfamiljer minskat med 19 procent. 

Det är tråkigt, eftersom barn mår bra av att umgås med katter och andra djur, det visar även mycket forskning på, säger Patrik. De lär sig ta ansvar, får någon att sköta om och känna empati för.

Allra mest populär är katten i Blekinge och Skåne. Där finns det flest katter per 1000 invånare. Där har man också flest katter i genomsnitt – 1,82 per hushåll med katt. Stockholm har minst katter per 1000 invånare och jämfört med 2006 är det även den del av landet där katten har tappat mest i popularitet.

En stor del av Sveriges katter är i huvudsak innekatter, hela 57 procent medan övriga 43 procent vistas i huvudsak utomhus.
 

 

Antal katter i olika typer av hushåll

 20122006Förändr.Förändr. i  %
Hushåll med barn 350 000 430 000 -80 000   -19 %
Hushåll vuxen utan barn 192 000 244 000 -52 000   -21 %
Hushåll mer än vuxen utan barn     617 000 582 000 35 000      6 %
Totalt antal katter i Sverige 1159000 1256000 -97 000    -  8 %

 

Antal katter per 1000 invånare

 20122006Förändr.Förändr i %
Stockholm 65 104 -39 -38%
Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland 153 146    7    7%
Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland 155 177 -22 -12%
Blekinge, Skåne 167 164    3    2%
Halland, Västra Götaland 109 134 -25 -19%
Värmland, Dalarna, Gävleborg 123 154 -31 -20%
Västernorrland, Jämtland 131 115   16 16%
Västerbotten, Norrbotten 115 97   18 19%

 

SCB-undersökningen genomfördes under hösten 2012 på uppdrag av Agria Djurförsäkring, Svenska Kennelklubben, Jordbruksverket och Royal Canin. Senast SCB gjorde en sådan undersökning var 2006.

Till SCB-undersökningen