I vart tionde hem finns en hund

Sveriges hundar har ökat i antal under de senaste sex åren, det visar ny statistik från SCB. Nästan 13 procent av Sveriges cirka 4,4 miljoner hushåll har hund. Mest har hunden ökat i popularitet i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Undersökningen visar också att hundarna framför allt bor i vuxenhushåll och att 8 av 10 hundar har en försäkring.

Hundarna har ökat med cirka 55 000 individer under de senaste sex åren och det betyder att det finns ungefär 784 000 hundar i de svenska hemmen.

Hundtätast är Dalarna, Värmland och Gävleborg, där finns det flest hundar per 1000 invånare. I de länen har det skett en riktig hundboom, antalet hundar har ökat med hela 60 procent de senaste sex åren.  I några andra län tappar däremot hunden i popularitet, bland annat i Halland och Västra Götaland.

Den svenska hunden är mest försäkrad i världen

Undersökningen visar att försäkringsgraden för hundar är fortsatt hög och ligger stadigt på runt 80 procent. Det är unikt i världen – som jämförelse har bara runt 25-35 procent av hundarna en försäkring i våra grannländer Danmark och Norge.

Det finns en lång tradition av försäkring i Sverige, redan 1924 kom den första hundförsäkringen, berättar Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria.

Den svenska genomsnittshunden bor med vuxna

De flesta av Sveriges hundar bor i hushåll med enbart vuxna, nästan 70 procent. Jämfört med för sex år sedan har antalet hundar som bor i barnfamiljer minskat med 2,5 procent.

Det är tråkigt, eftersom barn mår bra av att umgås med hundar och andra djur, det visar även mycket forskning på, säger Patrik Olsson. De lär sig ta ansvar, får någon att sköta om och känna empati för.
 

Antal hundar per 1000 invånare

Län20122006Ändring %
Stockholm 59 75 - 16 - 21 %
Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland 71 78 - 7   - 9 %
Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland 114 92 22   24 %
Blekinge, Skåne 94 77 17   22 %
Halland, Västra Götaland 52 66 - 14 - 21 %
Värmland, Dalarna, Gävleborg 129 82 47   57 %
Västernorrland, Jämtland 86 103 - 17 - 17 %
Västerbotten, Norrbotten ..* 111    
* uppgift för osäker        

 

Antal hundar efter typ av hushåll

 20122006Ändring %
Hushåll med barn 249 000 255 000 - 6000 - 2,4 %
Hushåll en vuxen utan barn 127 000 113 000 14 000 12,4 %
Hushåll mer än vuxen utan barn 408 000 361 000 47 000 13,0%
Totalt antal hundar i Sverige 784 000 729 000 55 000   7, 5 %

 

Antal hundar efter länsgrupper

  2012 2006Ändring    %
Stockholm 125 517 143 149 - 17 500 - 12 %
Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland 112 547 122 820 -10 273  - 8 %
Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland 93 297 74 295 19 002 26%
Blekinge, Skåne 133 213 101 257 31 956 32 %
Halland, Västra Götaland 99 124 122 691 - 23 567 - 19 %
Värmland, Dalarna, Gävleborg 106 824 66 851 39 973  60 %
Västernorrland, Jämtland 31 736 39 903 - 8 167 - 20 %
Västerbotten, Norrbotten ..* 58 007    
Hela riket 783 952 728 972 54 980    8 %
* uppgift för osäker        

 

SCB-undersökningen genomfördes under hösten 2012 och är en upppföljning på den undersökning som gjordes 2006. Undersökningen har gjorts på uppdrag av Agria Djurförsäkring, Svenska Kennelklubben, Jordbruksverket och Royal Canin.

Hela SCB-undersökningen