Agria stödjer forskning om djurens hälsa

Agria stödjer forskning om djurens hälsa genom att avsätta en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning. På så sätt hjälper vi till att utveckla veterinärvården och förbättra djurens liv på andra sätt. På den här sidan kan du läsa mer om arbetet om Agrias forskningsfond och hur du som bedriver forskning gör för att söka medel ur fonden.

Agrias forskningsfond grundades 1938. Under åren som gått har forskningsfonden utvecklats till att omfatta tre områden; smådjur, häst och lantbruk.

Sökanden till Agrias forskningsfond bör helst vara anknutna till universitet, forskningsinstitutioner och andra organisationer som till exempel djursjukhus etc. Det måste finnas en opartisk ekonomisk funktion som kan förvalta bidragen så att medel inte betalas ut till en privatpersons bankkonto.

Forskning för hundar, katter och övriga smådjur

Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben har samordnat sina forskningsanslag i den gemensamma forskningsfonden Agrias och Svenska Kennelklubbens forskningsfond. Målet är att forskningen ska ge bra förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete samt bättre djurhälsa och djurhållning. Dessutom ska forskningen leda till ökad kunskap om hundens, kattens och de övriga sällskapsdjurens betydelse för oss människor. Bidrag ges till prioriterade forskningsprojekt om:

  • Sällskapsdjurens fysiska och mentala hälsa, prestation och välfärd
  • Sällskapdjurens reproduktion och uppfödning
  • Sällskapsdjurens roll för människan och samhället.

Forskning för hästar

Agria Djurförsäkring ingår i Stiftelsen Hästforskning som bildats av Hästnäringens Nationella Stiftelse i samverkan med AB Trav och Galopp och Stiftelsen Lantbruksforskning. Sveriges regering via forskningsrådet formas är också en viktig bidragsgivare. Även Norges Forskningsråd och Norsk Rikstoto. Jordbruksavtalen och Norsk hestesenters har anslutit sig i ett samarbetsavtal.

Det övergripande syftet för svensk och norsk hästforskning är ett ökat värdeskapande för hästen, näringen, människan och samhället. Hästforskning ska öka kunskaperna och synliggöra hästens position i samhället. God dokumenterad forskning i Sverige och Norge ska bidra till förbättrad hälsa för både hästar och människor. Anslag kan sökas av forskare i Sverige och Norge. Forskningen är indelat i tre huvudinriktningar:

  • Hästens hälsa, prestation och välfärd
  • Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring
  • Hästens roll för människan, samhället och miljö

Agrias forskningsfond för lantbruksdjur

Agrias forskningsfond för lantbruksdjur ger medel till svenska projekt som förbättrar djurhälsan för lantbruksdjur. Forskningsfondens medel syftar till att främja forskning hos djur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi.

Forskningsresultaten leder, förutom till generellt bättre djurhållning och djurhälsa, även till ökad kunskap, genomtänkt avel och rättvisare premier.

Agria stödjer forskning om lantbruk

Lantbruksforskning 2017

Forskningsanslag

Forskningsanslag 2014
Forskningsanslag 2013
Forskningsanslag 2012
Forskningsanslag 2011
Forskningsanslag 2010

Podcast - forskning om hund, katt och häst

Agria Djurförsäkrings podcast för alla djurägare som vill lära sig mer om djurhälsa. Pälspodden blandar vetenskapliga rön med praktisk erfarenhet om hur du kan hjälpa din häst, hund eller katt att hålla sig frisk. 

Lyssna här