Område: Lantbruk Om Lantbruksdjur

Lugn och stressfri för säker djurhantering

Vi fortsätter vår serie om säker djurhantering och den här gången handlar det om hur du som djurskötare bör bete dig när du hanterar nötkreatur för att det ska vara så säkert som möjligt. Precis som i vår förra artike...

Vad händer om vi skulle få in svinpest i Sverige?

Svinpest, både klassisk och afrikansk, finns idag inte i Sverige men afrikansk svinpest har det senaste året hittats i flera östeuropeiska länder där den etablerat sig i vildsvinspopulationen.

Se upp för idegran under julen

Idegran är en av de giftigaste växterna som finns i Europa, och antalet betesdjur som har drabbats av förgiftning är stort. Hela växten är giftig, och även avklippta grenar eller torra blad är tillräckligt farliga för...

Stora kostnader vid rödsjuka

2017 ser ut att bli ett rekordår när det kommer till skadeutbetalningar på grund av rödsjuka sedan Agria införde ett grundskydd vid sjukdomsutbrott i försäkringen för ung- och värphöns 2013. Hittills i år har ca 1,2 m...

Amerikansk yngelröta hos bin

Antalet bisamhällen i Sverige ökar. För den som håller bin är det viktigt att hjälpa till att förhindra att smittsamma bisjukdomar blir etablerade och sprids i Sverige.

Vanliga köttraser på svenska gårdar

Charolais, Hereford och Aberdeen Angus är vanliga köttraser som syns på svenska gårdar. Här kan du lära dig mer om hur du kan skilja de olika raserna åt, var de härstammar från och vad de har för speciell egenskap.

Nedgrävningsförbud minskar smittorisk

I Sverige finns det restriktioner kring att gräva ner döda djur. Vi får ibland frågan varför - döda djur medför risk för spridning av smittsamma dödliga sjukdomar.