Så här gör du för att förebygga urinsten:

  • Se till att baggen eller baggarna får nytt vatten minst två gånger per dag och rengör vattenkopparna minst en gång per dag. Om de tycker att vattnet smakar dåligt finns en risk att de dricker för lite. På vintern kan det vara bra att värma upp vattnet.
  • Man kan öka baggen eller baggarnas törst genom att salta fodret, men var noga med förhållandet mellan kalcium och fosfor, samt fosfor- och magnesiumhalten.
  • Låt inte baggen få fri tillgång till kraftfoder om han t.ex. går tillsammans med tackor under flushing eller med bagglamm på tillväxt.
  • Om urinens pH är över 6,8 kan det påverka uppkomsten av urinsten. Du kan kontrollera pH med vanliga pH-stickor.

Urinsten kan bildas av för mycket kraftfoder

Urinsten kan till exempel bildas om baggen äter för mycket kraftfoder, för mycket eller felbalanserat mineralfoder, eller om han dricker för lite. De olika orsakerna ger också upphov till olika typer av urinsten. Till exempel är urinsten orsakad av för mycket kraftfoder uppbyggda av kalciumkarbonat eller kalciumoxalat, medan urinsten uppbyggd av silikater från kisel i betade växter kan betyda att baggen druckit för lite. Troligtvis är urinsten lika vanligt hos tackor men eftersom de har ett vidare urinrör så får de inga symtom.

Vanliga symtom på urinsten hos baggar

Vanliga symtom på urinsten är att baggen slutar äta, blir mer stillastående och/eller ser ut som att han försöker trycka ut avföring men inte lyckas (som en förstoppning). Ibland kan det också droppa från urinröret. Om din bagge visar ett eller flera av dessa symtom, testa att ställa honom på torrt underlag för att se om han urinerar. Du kan också sätta baggen på rumpan och själv undersöka urinrörets spets för att se om du kan känna någon sten. Det är viktigt att upptäcka och behandla urinsten snabbt om du ska ha en chans att rädda baggen, så tveka inte att ringa veterinären.

Arbeta förebyggande mot urinsten

Tyvärr kan det finnas fler stenar kvar i urinblåsa och urinrör även efter det att veterinären behandlat baggen för den sten/de stenar som ställt till problem, så du som djurägare måste också se till att arbeta förebyggande. 

Om du har förlorat en bagge på grund av urinsten, kontakta en veterinär specialiserad på får för att få mer information om vad du kan göra för att minska risken för urinsten i just din fårbesättning.