Osteokondros - vanlig orsak till utslagning av avelstjurar

Att inte få sina djur dräktiga kan leda till stora ekonomiska förluster för dig som lantbrukare. Hälta orsakad av ledsjukdomen Osteokondros är en av de allra vanligaste orsakerna till att avelstjurar inte kan betäcka och måste slås ut.

Osteokondros är en utvecklingsrubbning som vanligen grundläggs under tjurens första levnadsår, även om symptomen kan komma senare. Det som händer är att ledbrosket i tjurens knä- och hasled skadas, vilket gör att det smärtar när tjuren hoppar och stöter vid betäckning. Osteokondros är vanligtvis dubbelsidig vilket gör att det är svårt att se någon hälta hos tjuren. Det vanligaste symptomet är istället dåligt dräktighetsresultat.   

Osteokondros beror på många saker, bland annat arv, ras, tillväxt, tyngd, felaktig uppstallning, brist på motion eller exteriöra faktorer som exempelvis rakhasighet. Sjukdomen kan dock motverkas på flera sätt. Under tjurens uppväxt är det viktigt att tillväxttakten inte är för hög. Det är också viktigt att tjuren går på mjukt och bra underlag och inte står uppbunden under längre perioder. Innan tjuren sätts in för avel är det viktigt att den får rörelseträning.

Under själva betäckningssäsongen är det viktigt att inte släppa tjuren med alltför många hondjur på en gång, utan successivt öka antalet. Det är också viktigt att utifrån tjurens ålder begränsa antalet hondjur enligt följande tumregel:

 • Förstagångsbetäckare: högst 15 hondjur
 • Andragångsbetäckare eller äldre: upp till 40 hondjur

Om du misstänker att din tjur lider av Osteokondros ska du tillkalla veterinär för att besikta tjuren samt dräktighetsundersöka hondjuren. Veterinären gör då en allmän klinisk undersökning och därefter en andrologisk undersökning inklusive spermaprov. Osteokondros kan behandlas med smärtstillande och inflammationsdämpande medicin, tjuren bör också vila i en till tre månader. Prognosen är emellertid dålig och många tjurar måste av djurskyddsskäl slaktas.

Hur gäller försäkringen?

Om djuret blir tillfälligt oförmögen att befrukta i minst 30 dagar kan vi i vår enskilda försäkring ersätta med tio procent av försäkringsbeloppet. Om tjuren enligt veterinär måste avlivas på grund av Osteokondros kan försäkringen ersätta med hela försäkringsbeloppet. Det är viktigt att du kontaktar Agria innan du avlivar tjuren.  

Att tänka på:

 • Blivande avelstjurar bör inte ha för hög tillväxt.
 • Det är mycket viktigt att tjuren får tillräckligt med vitaminer och mineraler.
 • Avelstjurar bör gå i lösdrift eller box med mjukt underlag på en del av ytan.
 • Undvik att avla på djur med extrema benställningar som exempelvis rakhasighet.
 • Veterinärbesikta avelstjurar före försäljning/köp och inför varje betäckningssäsong.
 • Rörelseträna tjuren inför betäckningssäsongen.
 • Långsam tillvänjning till hondjuren. 
 • Begränsa antalet hondjur beroende på tjurens ålder.
 • Dräktighetsundersök hondjuren tidigt för att upptäcka tomma djur (det kan vara enda symptomet på ledskador hos tjuren).
 • Var observant på tjurar som ligger ner ofta, särskilt om resten av djuren i flocken står upp.

Källa: www.taurus.mu

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg