RS-virus är en luftburen smitta som orsakar feber, nedsatt aptit och luftvägssjukdom hos mjölkkor. I vissa fall leder infektioner med RS-virus till lunginflammation. Hur sjuka djuren blir kan till viss del bero på om djuren träffat på smittan tidigare och då kunnat bygga upp en viss immunitet.

Agrias statistik visar att just RS-virus är den diagnos som genererar större skadeutbetalningar än någon annan diagnos på mjölkkor. Allra vanligast är smittan under stallsäsongen i november-december.

- Om en besättning inte har immunitet kan RS-viruset slå hårt, och kor kan till och med bli tvungna att avlivas. Oavsett om djuren inte blir svårt sjuka så orsakar virus ofta en nedsatt produktion, säger Madeleine Agneborg, lantbruksveterinär på Agria Djurförsäkring.

Skadeersättning

Agria betalar ut skadeersättning för mjölkavbrott om en försäkrad besättning förlorar mer än sju procent av förväntad mjölkproduktion under 30 dagar.

Ett gott smittskydd är viktigt för att kunna förebygga alla typer av smittsamma sjukdomar. Men det kan vara svårare med sjukdomar som RS-virus eftersom det är en luftburen smitta.

Smittsäkrad besättning

Idag har frivilliga salmonellaprogrammet ersatts av Smittsäkrad besättning. Smittsäkrad besättning är inriktat på att förebygga alla typer av smittsamma sjukdomar genom ett brett smittskyddsarbete anpassat till just din gård.

Rådgivningen sker ute på gård av de som känner besättningen och smittläget i området. Kontakta din veterinär för mer information om smittsäkrad besättning.