Det finns tre bisjukdomar där bekämpningen regleras i svensk lagstiftning, en av dessa sjukdomar är amerikansk yngelröta.

Mycket motståndskraftig bakterie

Amerikansk yngelröta orsakas av en sporbildande bakterie som heter Paenibacillus larvae. Att bakterien är sporbildande betyder att bakterien kan anta ett vilostadium för att överleva under ogynnsamma förhållanden. Sporen är mycket motståndskraftig mot till exempel värme, kyla och desinfektionsmedel. På grund av det här måste hela bisamhället förintas om det har smittsats med amerikansk yngelröta.

Symptom vid infektion

Tecken på att ett bisamhälle är infekterat med amerikansk yngelröta är att cellocken sjunker in och blir mörkfärgade och det döda ynglet har en karaktäristisk lukt som påminner om fotsvett eller vissa ostsorter. Det finns också samhällen som bär på smittan utan att visa symtom. För att bekräfta amerikansk yngelröta kan biodlaren eller bitillsyningsmannen skicka in ett prov för mikrobiologisk analys.

Bekämpa amerikansk yngelröta

Den praktiska bekämpningen av dessa sjukdomar görs av en bitillsynsman och det också till bitillsynsmannen (eller Länsstyrelsen) som du som biodlare ska anmäla misstanke om amerikansk yngelröta.

För att lära dig mer om biodling och amerikansk yngelröta kan du läsa på Jordbruksverkets hemsida, här.