Enligt Agrias skadestatistik är trafikolyckor den absolut vanligaste dödsorsaken för en katt. När det gäller skador i trafiken kommer trafikolyckan på plats nummer nio. Många kattägare vill låta sin katt vistas fritt utomhus men det är inte samma sak som att låta den driva vind för våg.

Vaccinera, kastrera, id-märk

Om du har din katt som utekatt är det viktigt att du tar ditt ansvar som kattägare. Förutom att katten bör vara kastrerad och vaccinerad ska den också vara id-märkt ifall något skulle hända den. Utekatter utsätts för faror dagligen och har ofta en betydligt kortare livslängd än en innekatt.

Analysera farorna

Innan du släpper ut din katt bör du tänka igenom vilka faror som finns i närheten. I ett tätbebyggt område finns många vägar och oaktsamma bilförare men också i glesbygden finns risken att katten blir överkörd.

Om du har en kattunge måste du hjälpa den att vänja sig vid att vara utekatt. Ta därför regelbundna promenader i sele i början.

Om din katt blir påkörd

Om din katt varit med i en trafikolycka måste du bifoga:

  • Namn och adress på bilföraren
  • Registreringsnummer och försäkringsbolag för bilen
  • I samtliga fall behöver vi en skriftlig redogörelse om hur olyckan gick till

Vänligen använd blanketten "Redogörelse för påkörd katt".

Skicka din anmälan till:

Agria Djurförsäkring
Box 70306
107 23 STOCKHOLM

Om du vill ha ersättningen insatt på bank- eller postgiro fyller du i ditt kontonummer på skadeanmälan.