De flesta katter får idag den veterinärvård de behöver, men att rehabilitera sin katt efter en skada är fortfarande ganska ovanligt. Det är en minoritet av katterna som besökt en veterinärklinik, behandlats för en skada eller sjukdom och sedan genomgått rehabilitering utifrån veterinärens rehabplan.

- Det viktigaste för ett lyckat resultat är att katten fått en diagnos av veterinären innan rehaben börjar. Att veta vilken skada som ska rehabiliteras är grunden för att veta vilken typ av rehabmetod som ger bästa resultat, säger Anna Bergh, forskare vid SLU. 

Problem i rörelseapparaten går ofta att rehabilitera

De vanligaste diagnoserna som kan förbättra kattens långsiktiga välmående med hjälp av rehab är problem i rörelseapparaten som till exempel akuta skador som korsbandsskador eller livslånga förändringar som artros.

Men blir katten piggare och friskare efter rehab? Resultatet beror på flera faktorer. En äldre katt, som är över 8-10 år, läker ofta långsammare än en yngre individ, resultatet beror också på vilken vävnad som har skadats och hur samarbetsvillig katten är. En viktig roll spelar kattägaren som har stor inverkan på resultatet.

Ett rehabprogram måste följas till fullo

Kattägaren måste följa rehabprogrammet till fullo om det väntade resultatet ska uppnås. Men det kan finnas hinder på vägen - som att tiden inte räcker till, att kattägare helt enkelt inte förstår vikten av att fullfölja programmet eller svårigheter att få katten att samarbeta.

- Det är inte alltid så lätt att få katten att utföra de rekommenderade övningarna. De flesta katter är inte tränade i lydnad och har ett kort tidsspann av samarbetsvilja, säger Anna Bergh.

Det finns stora möjligheter att rehabilitera en katt efter en skada, men det gäller att ha tålamod och fantasi som att dra nytta av kattens rovdjursdrift och kanske leka med en dammvippa eller laserstrålen för att få den att röra på sig.

Lyssna på Pälspodden