Se över din katts öron med jämna mellanrum. 

Sår på öronlappen blöder ofta mycket även om skadan är lindrig. Därför bör du torka av örat med saltlösning för att se hur stort såret är. Kontakta din veterinär om såret är stort eller inte vill sluta blöda eftersom det kan behöva sys.

Blodöra

Ett blodöra beror ofta på någon form av infektion. Om det kliar i kattens öron kan den skaka på huvudet och slå i örat så hårt att en blodblåsa bildas under skinnet. Ibland kan blodöra också bildas om din katt blivit biten av en annan. Blodöra kan göra ont på vissa katter medan andra inte tycks vara särskilt besvärade. Det är dock viktigt att uppsöka veterinär eftersom det annars kan förvärras. Din veterinär tömmer blodblåsan på vätska för att få bukt med problemet.

Öronskabb

Öronskabb är en parasitsjukdom som visar sig genom att din katt kliar sig kraftigt och ofta. Öronen brukar också fyllas med ett svartbrunt sekret. Ibland kan du se de små skabbdjuren med blotta ögat. Om skabben sprider sig ner i örongången kan katten få problem med balansen. Därför ska du låta en veterinär behandla katten omgående.

Otit

Otit eller öroninflammation som är den vardagligare benämningen, är en av de vanligaste kattsjukdomarna. Inflammationen visar sig genom att katten kliar sig och skakar på huvudet. Ofta blir örat rött och rinnigt samt luktar illa. Öroninflammation kan vara en följd av skabb, eller allergi. Inflammationen i sig är inte någon allvarlig sjukdom men den ska alltid behandlas av veterinär för att inte bli kronisk och för att utesluta att den inte beror på något speciellt. Om inflammationen inte behandlas i tid kan den också sprida sig till mellan- eller innerörat vilket är betydligt allvarligare.

Dövhet

Dövhet drabbar ibland gamla katter. Det finns också en form av ärftlig dövhet bland vita katter. Av alla vita katter med blå ögon är 80 procent döva och av de vita med gula ögon är siffran 20 procent. Dessa katter föds dock inte döva utan blir det först runt två veckors ålder på grund av att deras hörselorgan då förtvinar.

Det är bra om du med jämna mellanrum ser över din katts öron.