Oavsett vilket beteendeproblem en katt har är det mycket viktigt att man alltid ser till att katten är frisk. Många beteendeproblem kommer från att det finns en fysisk grundorsak som ligger bakom. Beteendeförändringar kan komma från smärta och obehag som exempelvis från tandproblem, ledproblem, allergier, njur- och leverproblem, hormonsjukdomar, mag- och tarmbesvär, ja, mycket kan ligga bakom. Det är av yttersta vikt att man alltid utesluter detta först innan man tar itu med själva beteendeproblemet. Steg ett är att kontakta veterinären.

Kattens känsloregister

Många kattrelaterade frågor handlar om varför katter visar upp olika beteenden som vi upplever som aggressiva och till det den vanligaste frågan; varför katten inte använder sin låda. Katter upplever inte känslan aggression och ilska som vi människor, de har ett annat känsloregister. Det är lätt att vi säger att katten är arg, ledsen och besviken men detta är inte kattens känslor utan oftast vi som lägger våra egna känslor på tolkningen vi gör av kattens beteende.

Orsakerna till att framför allt ovan nämnda problem, att katten upplevs arg av oss samt att de kissar och/eller bajsar utanför sin kattlåda, är många och har ofta sin grund i att katten som husdjur vuxit i popularitet, att den tas tidigt från sin mamma, att vi har många katter på för litet utrymme samt att katterna inte får vara utomhus. Det kan också bero på att kattägare delvis saknar kunskap om sina djur eller att katten ägnas för lite uppmärksamhet och därför blir understimulerad och protesterar på något sätt.

Första tiden viktig

En kattunge bör inte aldrig separeras från sin mamma tidigare än vid tolv veckors ålder. Den viktigaste socialiseringsperioden i en katts liv ligger mellan den andra och den sjunde levnadsveckan. Kattungar, uppfödda i ensamhet, behöver man extra förståelse kring hur katten fungerar och hur man ska bemöta kattens beteende.

Ett rovdjur

Katten är, trots domesticeringen för flera tusen år sedan och all den omvårdnad vi ger den i våra hem, innerst inne ett rovdjur, vars instinkter kan ligga alldeles under den lena pälsytan. Det är vanligt att man tänker att om en katt aldrig varit utomhus vet den ju inte om all stimulering som finns utanför eller det beteende som den skulle ha haft om den fick vara ute och kan därför inte må dåligt av att inte ha detta i sin miljö. Detta stämmer dock inte då det är väldigt mycket som ligger instinktivt hos katten så som till exempel revirtänk, att gräva i sin kattlåda och att jaga.

Aggression - egentligen ett försvarsbeteende

Kanske känner du igen att din annars så mysiga, kramgoa kattkompis förvandlas till en tiger på språng. Då bör man inte gå till motangrepp utan istället försöka förstå bakomliggande orsaker, som annars kan utlösa ännu fler beteendeproblem. Många katters beteendeproblem är ett direkt resultat av kattens reaktion till en stressfylld situation, mycket beroende på, hur mycket katten har lärt sig under sina tidigare formade veckor i livet. Alla djur är normalt utrustade med en uppsättning försvarsbeteenden, som arten behöver för sin överlevnad och katten är inget undantag. Den har en imponerande arsenal av försvar. I de flesta fall är det som vi upplever som aggression just ett försvarsbeteende. När en utväg är stängd, tas klor och tänder i bruk. Detta kan många gånger vara ett naturligt beteende från kattens sida, hur konstigt det än låter.

Beteende vi upplever som aggressioner

Dessa beteenden kan bero på

  • Veterinärmedicinska orsaker
  • Rädsla
  • Jaktinstinkt
  • Smärta
  • Dominans
  • Revirtänkande
  • Tävlingsinstinkt
  • Ägandekänsla och lek
Ursprungsartikeln är skriven 2012-09-10 och uppdaterad 2019-07-09