– Varje år sker många trafikolyckor där katter är inblandade. I en akut situation är det inte lätt att veta hur man som bilförare ska agera, men det finns flera saker att tänka på om du kör på ett husdjur, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring.

Om du kör på en katt

  • Stanna bilen direkt, ställ ut varningstriangel och värna om din egen säkerhet
  • Se efter hur det gick för katten
  • Ring polisen – du har anmälningsplikt för påkörda hundar och bör anmäla katter
  • Var försiktig vid hantering av en skadad katt
  • Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns på halsbandet
  • Se till att djuret snarast kommer till en veterinär

Ring polisen

Du som bilförare är skyldig att anmäla olyckan till polisen. När det gäller katter har du inte anmälningsplikt, men polisen rekommenderar att man ringer till dem oavsett om katten är skadad eller avliden. 

Hur det gick med katten?

Det är inte ovanligt att en katt som blivit skadad gömmer sig i ett dike eller tar sig en bit från själva olycksplatsen. Ta dig tid att leta intill vägen. Var försiktigt i hanteringen av en skadad katt, den kan både klösa och bitas.

Uppsök veterinär

Ett skadat djur kan drabbas av inre blödningar och andra skador som inte visar sig förrän senare. Kontakta därför alltid veterinär för en bedömning av djurets behov av vård.

Ditt ansvar som bilförare

Om olyckan sker utan att du som bilförare agerat vårdslöst ses du inte som ansvarig för olyckan. Det betyder att du vanligtvis inte blir skyldig att ersätta djurägaren för skador eller veterinärvårdskostnader. Har du däremot agerat vårdslöst kan situationen vara en annan. Trafikförsäkringen gäller med strikt ansvar, det vill säga att den ersätter oavsett ansvar.