Varför landar katten på fötterna när den faller

Foto: Karianne Widsell

När katten faller, inträder en speciell ”riktningsreflex". Med över 500 muskler kan katten reglera sina rörelser med hjälp av musklerna.

När fallet inleds med kroppen upp och ner, startar en automatisk vridreaktion i kroppens huvudända.

  • Först roteras huvudet till sitt rätta läge, frambenen förs upp för att skydda ansiktet mot slag.
  • Sedan vrids den övre delen av ryggraden så att framkroppen kommer i linje med huvudet.
  • Slutligen böjs bakbenen så att alla fyra benen är beredda inför nedslaget.
  • Samtidigt vrids bakkroppen runt så att hela kroppen blir rättvänd.

Strax innan nedslaget sträcker katten ut alla fyra benen och kröker samtidigt ryggen så att kraften i nedslaget minskar. Svansen roterar hela tiden och fungerar som motvikt.

Den här rättvridningen går mycket snabbt – en åttondels sekund lär det ta. En säker landning från högre höjd än 8 meter är ovanlig. Skador vid fall är ofta käk- och benbrott och ibland en spräckt urinblåsa beroende på fyllnadsgraden.

I Guinness Rekordbok talas det om en katt, som överlevt ett fall från nära 37 meters höjd!

Kattens nio liv

Talet nio ansågs i gamla tider vara särskilt lyckobringande. Det var treenighetens treenighet. Då katter är kända för sin seghet, uthållighet och förmåga att klara sig undan olyckor låg tanken nära till hands, att katten måste ha mer än ett liv. Påståendet används flitigt än i dag.

Gillar? 1 av 2 gillade, 2,5 i betyg