Trampandet på mammans bröst stimulerade mjölktillflödet. När en vuxen katt lägger sig ner och trampar i knät hos en människa, återvänder katten till sitt barndomsbeteende. 

Detta är något som kattmamman naturligt avbryter när kattungen ska bli vuxen och klara sig själv. De kan få trampa en kort stund, sedan säger kattmamman ifrån. Vi bör göra likadant fast inte på samma sätt. Man kan alltid låta sin katt trampa en liten stund men om/när man ser att katten går in i något form av trans är det viktigt att vi avbryter beteendet genom att försiktigt flytta på katten eller det föremål som katten trampar på. Skäll aldrig på din katt då det kan skada relationen och förtroendet den har för dig.

Katten kan även börja dreggla och snutta av samma syfte som trampandet.

Lagom är bäst

Det är inte bra för en vuxen och självständig katt att alltför ofta komma tillbaka till de känslor som den hade när den var kattunge. Detta kan störa utvecklingen och även göra katten osäker i vuxen ålder. Om katten dessutom skulle bli beroende av sin ägare och se sin ägare som någon form av psedoförälder kan detta leda till många olika beteendeproblem som separationsångest och otrygghet i sitt revir

Låt alltså katten trampa en liten stund men avbryt sedan kärleksfullt beteendet.