Trampandet på mammans bröst stimulerade mjölktillflödet och var även en viktig del i kommunikationen mellan mammakatt och kattunge. När en vuxen katt lägger sig ner och trampar i knät hos en människa, återvänder katten till sitt kattungebeteende och kan då uppleva samma positiva känslor som katten upplevde vid diandet.

Detta är något som kattmamman naturligt avbryter när kattungen ska bli vuxen och mer självständig. De kan få trampa en kort stund, sedan säger kattmamman ifrån. Kattungar som avvänjs för tidigt kan fortsätta med detta beteende och kan förutom att trampa även börja snutta på ull eller andra textilier. Ofta kan även vi, precis som kattmamman, behöva avbryta detta beteende. Man kan alltid låta sin katt trampa eller snutta en liten stund men om/när man ser att katten går in i något form av trans eller att vi ser att katten inte mår bra av beteendet kan vi avbryta beteendet genom att försiktigt flytta på katten eller ta bort det föremål som katten trampar på. Skäll aldrig på din katt då det kan skada relationen och förtroendet den har för dig.

Lagom är bäst

Det kan vara situationer då det inte är bra för en vuxen och självständig katt att alltför ofta komma tillbaka till de känslor och beteenden som den hade när den var kattunge. Detta kan komma att störa utvecklingen och även göra katten osäker i vuxen ålder. Om katten dessutom skulle bli för beroende av sin ägare kan detta leda till olika beteendeproblem såsom separationsångest och otrygghet i sitt revir.

Ibland kan det alltså vara bra att låta katten trampa en liten stund men avbryt sedan kärleksfullt beteendet.