Så upptäcker du artros hos katt

Kissar katten plötsligt inne, eller fräser när den klappas? Då kan den ha ont av artros. Det visar ny, svensk forskning som syftar till förbättrad diagnostik och behandling av artros hos katt, som kan vara svårt att upptäcka. Forskningen har finansierats av Agrias & SKKs forskningsfond.

Artros hos katter är mycket vanligare än man kan tro – så många som 60 procent av alla 6-åriga katter har artros visar en holländsk studie från 2011. Men få katter uppvisar symptom i form av hälta. Istället kan katten bete sig annorlunda. Beteendeförändringarna kommer successivt över tid och är både diffusa och svårtolkade för kattägaren. Det händer till exempel att kattägaren söker veterinär med funderingar om urinvägsproblem, när det i själva verket är artros som gör att katten inte kan ta sig i och ur kattlådan.

- Katter är duktiga på att dölja sina symptom, särskilt om de tas ur sitt ordinarie revir och åker till klinik. Därför är kattägarens erfarenheter i hemmet viktiga när vi ska ställa diagnos om artros. I vårt forskningsprojekt testar vi bland annat fyra olika livskvalitetsformulär, där kattägaren får svara på ett antal frågor som gör det lättare för veterinären – i kombination med undersökning och röntgen – att ställa diagnosen artros, säger Sarah Stadig, veterinär på SLU.

I projektet används även tryckmatta för att analysera katternas gång. På så sätt kan man jämföra hur friska katter och katter med artros skiljer sig i sin gång. Det är en viktig del i forskningen, eftersom det man ser på röntgen inte alltid stämmer överens med hur mycket besvär katten har av sin artros. Att ställa diagnosen artros på katt är alltså en utmaning!
När väl diagnosen är ställd, startar arbetet med att skapa en bra livskvalitet för katten. Det görs dels med hjälp av smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. Dessutom anpassas miljön för att underlätta för katten.

- Det går att göra enkla sjukgymnastikövningar och förändringar som gör stor skillnad för katten – artros är inget sista steg i kattens liv. Det går att göra mycket för att skapa bra livskvalitet för en katt med artros, menar Sarah Stadig.

En iakttagelse i studien, som finansierats av Agria och Svenska Kennelklubben, är att många katter som drabbas av artros är överviktiga. Just sambandet mellan artros och övervikt är studerat på hund och människa, men ännu inte på katt.

Så upptäcker du och underlättar för en katt med artros

  • Katten slutar gå på lådan. En kattlåda med låg eller ingen kant, gör att katten enkelt kan ta sig i och ur lådan.
  • Katten hoppar ogärna upp eller ner från höga höjder som bord eller fönsterbrädor. En gångbräda eller pall underlättar.
  • Katten får sämre humör mot andra djur eller människor i hushållet. Med medicin och motion brukar det goda humöret komma tillbaka.
  • Katten blir mer inaktiv och sover mer än tidigare. Med medicin och sjukgymnastik brukar den bli piggare. Ett sätt att aktivera kan vara att ge maten i en foderboll.
  • Katten blir sämre på att tvätta sig på vissa delar av kroppen. Med medicin och sjukgymnastik ökar rörligheten.
  • Katten är överviktig och rör sig lite. Det verkar finnas ett samband mellan artros och övervikt. Hjälp katten att gå ner i vikt med mer fysisk aktivitet och anpassad kost. 
Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg