Det är relativt ovanligt att katter förgiftas av råttgift. Katter är oftast mer intresserade av att jaga levande djur än döda djur. Så risken för att katten stoppar i sig en råtta eller mus som dött av giftet är lägre än för hundar. Katter är dessutom oftast mindre intresserade av att äta direkt av det utlagda betet. Dock finns det även katter som äter döda byten eller får i sig råttgiftet direkt. En råtta eller mus som fått i sig giftet men fortfarande lever är dessutom ett enklare byte för katten. Risken för att katten ska få i sig en farlig dos ökar om den äter flera förgiftade råttor eller möss.

Symtom på råttgiftsförgiftning

  • Slöhet
  • Bleka slemhinnor
  • Blödningar från ex. nosen, i avföringen eller blodiga kräkningar

Symtomen kommer efter några dagar och kan vara vaga till en början.

Vissa nyare typer av musgift innehåller ämnet alfakloralos som kan orsaka kramper och medvetslöshet hos katter. Motgift saknas för denna typ av musgift men understödjande behandling kan ges hos veterinär.

Om du misstänker att din katt fått i sig råttgift, gör så här:

  • Uppsök veterinär för lämplig behandling. 
  • Ta med paketet eller uppgifter om giftet till veterinären.
  • Försök avgöra om katten verkligen har ätit av råttgiftet.
  • Försök inte kräka katten själv, det gör ofta mer skada än nytta.