• Agria Cat Breed Profile är ett forskningsprojekt som kartlagt 500 000 katters hälsotillstånd mellan 2009-2013 i samarbete med Brenda Bonnett, kanadensisk veterinär och professor i epidemiologi. Sjukdomsfallen har beräknats utifrån antalet besök hos veterinären där kostnaden översteg djurägarens självrisk och ersättning betalades eller behandlades av Agria. Vid sjukdomar med flera besök hos veterinären har endast ett besök inkluderats. Varje år avsätter Agria en del av premieintäkterna till forskning för bättre djurhälsovård – Agria Cat Breed Profile har finansierats ur forskningsfonden. År 2007 presenterades Agria Dog Breed Profile för hundar.
 • I dag finns det ungefär 1 200 000 katter i Sverige enligt SCB*. Av dem har knappt 9 procent en stamtavla och är alltså rensrasiga katter. Resten är blandraser eller huskatter.
 • Sverige har världens högsta andel försäkrade katter med 36 procent av det totala beståndet. Av de försäkrade katterna är 62 procent kunder hos Agria, enligt SCB. Av de Agriaförsäkrade katterna drygt 20 procent är renrasiga. Jämfört med hundar, som är försäkrade till 80 procent, har många katter fortfarande en potential till ett tryggare liv om olyckan skulle vara framme genom att djurägaren försäkrar djuret.
 • Första katten försäkrades i Agria år 1973.
 • Inget annat land i världen har fler försäkrade katter än Sverige. Trots det är katterna fortfarande det djurslag som ökar mest enligt Agrias statistik och det finns det inget tecken på att intresset minskar. Katternas ökningstakt är dessutom helt unik - inget annat djurslag ökar i samma takt.
 • Ökningen av andelen katter i försäkrade Agria                                                      
  ​1999-2014 2004-2014 2009-2014
  305 procent   66 procent  16 procent
 • I dag är bara 41 procent av alla katter är ID-märkta eller chipmärkta enligt SCB. En märkning ökar chansen att få tillbaka sin katt om den försvinner. Den som ID-märker sin huskatt får 10 procent på rabatt på försäkringen hos Agria.
 • Topp 5 – populära kattraser enligt Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK):
  1. Ragdoll 2. Maine coon 3. Sibirisk katt 4. Norsk skogkatt 5. Helig birma
 • Den genomsnittliga kostnaden för en katt som har fått veternärvård ligger på 5 231 kronor.
 • Agrias filosofi är att de katter som är mindre drabbade av skador inte ska behöva betala en högre premie för att täcka upp för de katter som besöker veterinären oftare. Därför har Agria delat in kattraserna i 4 premiegrupper. 

*Senaste SCB-undersökningen genomfördes 2012.