Det finns två typer av lungmaskar som framförallt finns hos räv, men som också kan infektera hundar:

  • Capillaria aerophila
  • Crenosoma vulpis

Symtom på lungmask/luftvägsparasiter

  • Hosta
  • Nosflöde

Hosta är det vanligaste symtomet på lungmask. Oavsett om hunden infekterats av Capillaria aerophilia eller Crenosoma vulpis. Nosflöde är även vanligt för den förstnämnda masken och för Crenosoma vulpis är hostan oftast såkallad torr och kan bli kronisk.

Behandling och medicin av lungmask

För att veta om hunden drabbats av en lungmaskinfektion så tas ett träckprov. Det är ett avföringsprov som visar om hundens bajs innehåller ägg från masken. Om ett träckprov visar på infektion så finns behandling för detta.

Om din hund visar tecken på infektion av Crenosoma vulpis finns avmaskningsmedel för att behandla infektionen. Enligt SVA behandlas med Moxidektin och milbemycin som finns i godkända läkemedel. Även fenbendazol har bra effekt mot Crenosoma.

Har din hund Capillaria aerophila infektion skriver SVA att godkänt läkemedel saknas men benzimidasoler har visat effekt på infektionen.

Hur smittar lungmask?

Båda lungmaskarna är vanligt förekommande hos rävar och dessa är så kallade värddjur av masken. Masken sprider sig till andra djur, ex. hundar genom att djuret får i sig äggen antingen genom att äta smittad avföring eller mindre värddjur som bär på infektionen.  

Vad säger SVA om lungmask hos hund?

SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, har alltid uppdaterad information om luftvägsparasiter och andra smittsamma sjukdomar som kan drabba hundar och andra djur. Denna artikel är skriven med SVA som källa. För mer information och senaste rön inom luftvägsparasiter besök SVA.se.

Källa: https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/luftvagsparasiter-hos-hund/