När det är minusgrader faller temperaturen fort i en bil som står stilla. Det begränsade utrymmet hindrar hunden från att röra sig för att hålla värmen uppe och kondensen gör att det snabbt kan bli fuktigt och rått. Generellt sett klarar sig hundar sämre kalla bilar än vad många hundägare tror.

Stor skillnad på promenad och stillasittande

Hundens förmåga att hålla värmen varierar stort beroende på vilken ras det är. Polarhundar har givetvis sällan några problem medan nakenhundar och tunnpälsade hundar kan behöva täcke på höst- och vintersäsongen. Gemensamt för alla raser är dock att hundens förmåga att hålla värmen är mycket bättre om den tillåts hålla sig i rörelse. En hund som klarar promenader i -15°C utan problem kan därför få problem i en kall bil även om temperaturen där är betydligt högre.

Regler för hund i bil

  • Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.
  • Under transport ska hunden rastas och få vatten minst var sjätte timme.
  • Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon och högst 3 timmar enligt huvudregeln.
  • Du måste se till att hunden är säkrad vid inbromsning till exempel genom att använda transportbur eller säkerhetsbälte som är anpassat för hundar.
  • Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven.

Varmt underlag och täcke

Se till att hunden inte behöver sitta direkt på kallt eller fuktigt underlag i bilen när det är kallt ute. Isolera mot kylan kan man göra på många olika sätt, bland annat genom att bädda med filtar eller fällar i material som inte drar åt sig fukt. Om du har en frusen hund kan det också vara en bra idé att låta hunden ha täcke på i bilen. Detta är speciellt viktigt om du har hunden sittande i bilen i väntan på sin tur under träning – då är det extra viktigt att den inte blir kall i musklerna på grund av skaderisken.

 Jordbruksverkets riktlinjer för hund i bil hittar du här