Gör så här om hunden har svårt att andas

  • Kontakta omedelbart veterinär.
  • Håll dig lugn, försök lugna hunden – att inte få luft är gravt ångestframkallande, men stress försvårar ytterligare.
  • Se till att hunden inte är eller blir överhettad. Kyl i så fall med exempelvis våta handdukar. Värmeslag kan ge andningsproblem framförallt på kortnosiga hundar, men andningsproblem kan också utlösa värmeslag.

Symptom på andningssvårigheter hos hundar

En hund med andningssvårigheter försöker stå eller sitta så länge den orkar, och lägger sig sedan på bröstet. Hunden har svårast att andas när den ligger på sidan eller på rygg. Hunden kan andas med öppen mun, dra upp mungiporna och vidga nosborrarna samt ta i med bukmusklerna. Hundens slemhinnor blir vid syrebrist blå- eller lilaaktiga och bleka. En hund med värmeslag får kraftigt röda slemhinnor. Att man kan höra hundens andning är inte normalt. Snabb andning är inte heller normalt.

”En hund ska inte vid upprepade kontroller ha mer än 30 andetag per minut i vila. Räkna gärna din hunds andetag när den sover, så att du vet vad som är normalt för din hund.” Klara Lundh Ringborg, leg vet.

Hund som hässjar

Att hässja är hundens sätt att reglera temperaturen och är en normal reaktion för hunden när det är varmt eller vid kraftig ansträngning. En överdriven hässjning kan tyda på begynnande hypertermi (värmeslag). Har hunden vistats i värme, varm bil, rört sig mycket när det är varmt ute så att du misstänker överhettning så kyl hunden. Kortnosiga hundar och stora hundar med tjock varm päls är mer känsliga för värmeslag. Övervikt ökar också risken för värmeslag.

Orsaker till att hunden får svårt att andas

Att någonting fastnat i luftvägarna kan orsaka andningsproblem. Vanliga orsaker till andningsproblem är annars anatomiska faktorer såsom smala nosborrar, lång mjuk gom, trång noshåla eller en smal luftstrupe. Lungödem orsakat av exempelvis hjärtsvikt kan ge andningssvårigheter och även lunginflammation.