Snart kommer nya Agria Breed Profiles

Agria Breed Profile - statistik för hundraser och kattraser.

Under hösten börjar Agria Djurförsäkring släppa ny sjukdomsstatistik. Agria Breed Profiles innehåller värdefull information om vilka diagnoser som förekommer inom vilka raser, och hur raserna står sig hälsomässigt jämfört med andra raser. 

Agria Breed Profiles börjar släppas under hösten

Nya uppdaterade Agria Breed Profiles kommer släppas löpande med start under hösten för hund och för katter med start till våren. I ett första steg kommer statitistiken distribueras av Sverak och SKK till rasklubbar och rasringar. Har du frågor eller funderingar som inte kan vänta? Skicka då ett mail till agriabreedprofiles@agria.se. 

Möjligt tack vare stor skadedatabas

Tack vare att Agria Djurförsäkring har Sveriges största skadedatabas kan vi under presentera Agria Breed Profiles för både katt och hund för första gången. Agria Breed Profiles kommer innehålla rasspecifik skade- och sjukdomsstatistik som bland annat kan vara till hjälp för att främja en fortsatt hållbar avel och friska djur.

Gillar? 1 av 1 gillade, 5 i betyg