Agria Dog Breed Profiles

Två hundar sitter bredvid varandra i en skog och kollar på något.
Informationen är presenterad på ett enkelt och pedagogiskt sätt med tabeller och diagram där risker för specifika diagnoser är jämförda mellan enskilda raser och alla raser tillsammans.

Underlaget är bearbetat av Svenska Kennelklubben, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och University of Guelph i Kanada och visar statistik uppdelad per år, kön, ålder, levnadsår och mycket mer. Materialet innehåller upp till 225 sidor av information per ras och samma information för alla raser kombinerat. Observera att allt material i dagsläget är på engelska.

Agria Dog Breed Profiles används av Svenska Kennelklubben och andra svenska rasklubbar för utvärdering av hälsa hos de specifika raserna och för framtida rashälsoarbete.

Information till alla rasklubbar som efterlyser skadestatistik!

I höst arbetar vi hårt för att göra klart uppdateringar till Agria Breed Profiles. Som tidigare har vi hjälp av vår kanadensiska veterinär och professor i epidemiologi, Brenda Bonnett.

Den nya statistiken sträcker sig från 2003-2006. Nyare statistik än så kommer inte att delas ut under de närmaste åren. Vi kommer inte längre att dela ut någon excelstatistik.

De flesta raser som har en Breed Profile kommer att få uppdateringar. Några raser som blivit alltför få kommer att få begränsad ny information. Några raser som blivit mer populära under senare år kommer att få statistik för de senaste åren.

För de raser som är alltför få registreringar eller försäkrade i Agria kommer vi inte dela ut någon statistik alls. Det beror på att statistiken blir missvisande med alltför få individer och inte kommer att bidra till någon värdefull information i arbetet med hälsorelaterade problem.

Vi rekommenderar att ni som rasklubb istället undersöker hälsoläget i rasen med hjälp av hälsoenkäter. Ytterligare information kan fås från Svenska Kennelklubbens avelskonsulenter.

Denna sida kommer regelbundet att uppdateras med vilka raser som har uppdateringar eller sammanfattningar på gång.

Mer om statistiken i Agria Breed Profiles

Köp CD-skivorna med statistik

CD-skivorna som kostar 300 kronor och där allt material är på engelska, är uppdelade enligt följande grupper:

1. Retrievers

Golden Retriever
Labrador Retriever
Flatcoated Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retr.

2. Shepherds

German Shepherd Dog
Belgian Shepherd, Groenendael
Belgian Shepherd, Tervueren

3. Gun

American Cocker Spaniel
Cocker Spaniel
English Springer Spaniel
Welsh Springer Spaniel
English Setter
Gordon Setter
Irish Setter
German Pointer, Longhaired, German Pointer, Shorthaired
German Pointer, Wirehaired
Kleiner Münsterländer
Wachtelhund

4. Toy, small

Cavalier King Charles Spaniel
Yorkshire Terrier
Chihuahua
Pug
Bichon Frisé
Papillon
Pomeranian
Tibetan Terrier
Tibetan Spaniel
Lhasa Apso
Shih Tzu

5. Scandinavian breeds

Drever
Hamiltonstövare
Schillerstövare
Swedish Elkhound
Norwegian Elkhound
Finnish Hound
Finnish Spitz
Norrbotten Spitz
Swedish Lapphund
Swedish Vallhund

6. Poodle, Schnauzer

Standard Poodle
Small Poodles (Miniature & Toy)
Miniature Schnauzer
Schnauzer
Giant Schnauzer

7. Giant dogs other

Bernese Mountain Dog
Bouvier Des Flandres
Boxer
Briard
Dobermann
Great Dane
Hovawart
Irish Wolfhound
Leonberger
Newfoundland
Rottweiler

8. Terriers

Airedale Terrier
Border Terrier
Cairn Terrier
Parson Russell Terrier
West Highland WhiteTerrier
Irish Softcoated WheatenTerrier

9. Herding

Australian Kelpie
Bearded Collie
Border Collie
Collie, Rough (Longhair)
Icelandic Sheepdog
Shetland Sheepdog

10. Hounds

Beagle
Dachshund
Greyhound
Petit Basset Griffon Vendéen
Sighthounds
Whippet

11. Miscellaneous

Dalmatian
Rhodesian Ridgeback
Japanese Spitz
Mixed Breeds/Mongrels
Siberian Husky
Samoyed

Vill du veta mer om eller köpa Agria Dog Breed Profiles går det också bra att skicka ett mail till: agriabreedprofiles@agria.se
Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg