Agria Dog Breed Profiles

Informationen är presenterad på ett enkelt och pedagogiskt sätt med tabeller och diagram där risker för specifika diagnoser är jämförda mellan enskilda raser och alla raser tillsammans.

Underlaget är bearbetat av Svenska Kennelklubben, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och University of Guelph i Kanada och visar statistik uppdelad per år, kön, ålder, levnadsår och mycket mer. Materialet innehåller upp till 225 sidor av information per ras och samma information för alla raser kombinerat. Observera att allt material i dagsläget är på engelska.

Agria Dog Breed Profiles används av Svenska Kennelklubben och andra svenska rasklubbar för utvärdering av hälsa hos de specifika raserna och för framtida rashälsoarbete.

För mer information om Agria Dog Breed Profiles, skicka ett mejl till: agriabreedprofiles@agria.se.

Breed Profiles finns för dessa raser 

1. Retrievers

Golden Retriever
Labrador Retriever
Flatcoated Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retr.

2. Shepherds

German Shepherd Dog
Belgian Shepherd, Groenendael
Belgian Shepherd, Tervueren

3. Gun

American Cocker Spaniel
Cocker Spaniel
English Springer Spaniel
Welsh Springer Spaniel
English Setter
Gordon Setter
Irish Setter
German Pointer, Longhaired, German Pointer, Shorthaired
German Pointer, Wirehaired
Kleiner Münsterländer
Wachtelhund

4. Toy, small

Cavalier King Charles Spaniel
Yorkshire Terrier
Chihuahua
Pug
Bichon Frisé
Papillon
Pomeranian
Tibetan Terrier
Tibetan Spaniel
Lhasa Apso
Shih Tzu

5. Scandinavian breeds

Drever
Hamiltonstövare
Schillerstövare
Swedish Elkhound
Norwegian Elkhound
Finnish Hound
Finnish Spitz
Norrbotten Spitz
Swedish Lapphund
Swedish Vallhund

6. Poodle, Schnauzer

Standard Poodle
Small Poodles (Miniature & Toy)
Miniature Schnauzer
Schnauzer
Giant Schnauzer

7. Giant dogs other

Bernese Mountain Dog
Bouvier Des Flandres
Boxer
Briard
Dobermann
Great Dane
Hovawart
Irish Wolfhound
Leonberger
Newfoundland
Rottweiler

8. Terriers

Airedale Terrier
Border Terrier
Cairn Terrier
Parson Russell Terrier
West Highland WhiteTerrier
Irish Softcoated WheatenTerrier

9. Herding

Australian Kelpie
Bearded Collie
Border Collie
Collie, Rough (Longhair)
Icelandic Sheepdog
Shetland Sheepdog

10. Hounds

Beagle
Dachshund
Greyhound
Petit Basset Griffon Vendéen
Sighthounds
Whippet

11. Miscellaneous

Dalmatian
Rhodesian Ridgeback
Japanese Spitz
Mixed Breeds/Mongrels
Siberian Husky
Samoyed

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg