Anledningen till varför en del hundar är rädda för skott eller fyrverkerier är i huvudsak två. Eller till och med en mix av båda två.

Dels så handlar det om medfödda mentala egenskaper. Eller en direkt händelse som skrämt hunden.

Skotträdsla, eller mer korrekt uttryckt, rädsla och oro för ljud är nedärvbart. Vilket innebär att det ibland går från generation till generation. Ofta handlar det då om hundens nervkonstitution, vekhet samt dådkraft. I de fall denna oro eller rädsla är nedärvt så anser jag att det är mer komplicerat och svårt att göra någonting åt med hjälp av träning.

Inte bara smällar som skrämmer

Ofta, men inte alltid, visar dessutom dessa hundar liknande oro och rädsla vid andra ljud. Så som när kastruller faller mot golvet i köket, ljud från en byggarbetsplats, eller från bussens pysande bromsar med mera.

I de fall då hunden har varit med om en otäck händelse och på så sätt blivit rädd för smällare eller skott så handlar det ofta bara just om dessa specifika ljud.
De ljud som hunden förknippat med något otäckt.

Även hos dessa hundar kan man ofta se ett mönster i hundens mentalitet. Hundar med ett stort ”kom ihåg”, det vill säga vekhet, har enligt mig lättare att efter en otäck händelse vara fortsatt rädda eller oroliga.

Träna bort rädslan

Om man nu ska träna detta hos sin rädda hund så anser jag att det finns några saker man ska komma ihåg och alltid tänka på.

  • Tänk dig att hunden varje gång den ska göra något kul så som att gå ut, eller få mat, eller leka, får höra en smäll. Då kommer hunden teoretiskt sätt så småningom lära sig att en smäll innebär något positivt. Hur man än vrider och vänder på allt så är det trots allt så här man tränar bort skotträdsla.
  • Att alltid vara extremt uppmärksam på om träningen går åt rätt håll. Gör den inte det så finns en mycket stor risk att man istället gör allt ännu värre.
  • Träningen måste alltid ske över lång tid och med mycket små steg i taget. Aldrig, inte ens någon gång försöka skynda på träningen.

Sen måste man som hundägare till en skotträdd hund också komma ihåg att det finns olika graderingar då det gäller denna rädsla. Allt ifrån oroligt nyfiken, till paniskt rädd.

Beroende på var just min hund ligger i denna gradering så måste jag kanske starta träningen olika, men framförallt vara beredd på att det kan ta olika lång tid. Ju mer rädd och osäker, desto längre tid tar det att få bort.

Läs också Fredrik Steens tankar om hur du kan hjälpa din skotträdda hund