Teoretiskt ingår även ämnen som skötsel och utfodring, enklare hundsjukvård, beteendelära och allmän hundhållning. Allt för att ge dig djupare förståelse och kunskap om din hund och ditt hundägarskap.

Anmäl till kurs

Vi erbjuder en rad olika kurser och du anmäler dig via våra lokala brukshundklubbar. Aktuellt kursutbud och anmälan hittar du på respektive
klubbs hemsida.

För att få gå kurs behöver du bli medlem, vilket klubben kan hjälpa dig med i samband med kursanmälan.

Hitta en klubb nära dig på: Brukshundklubben.se.