Torrsubstans (TS)

Foder innehåller vatten, om man torkar ett foderprov tillräckligt länge försvinner vattnet. Det som sedan återstår kallas torrsubstans (TS). All näring finns i torrsubstansen.

Ensilage innehåller mer vatten och mindre näringsrik torrsubstans per kg än vad hö gör. Ensilage är alltså mer ”utspätt” med vatten än vad hö är, och därför måste man ge mer ensilage än hö, så att hästen får i sig tillräckligt med fibrer och får tugga tillräckligt mycket.

Hästens behov av grovfoder

Hästen måste äta en viss mängd grovfoder för att fodersmältningen skall fungera bra och hästen skall tugga tillräckligt och bli mätt. Mängden grovfoder måste anpassas efter vattenhalten. För att få reda på hur mycket ensilage en häst behöver måste man alltså först räkna ut hur många kg ts hästen skall ha varje dag, och därefter dividera antalet kg ts med ts-halten i vallfodret.

En tumregel är, att aldrig ge mindre än 1 kg ts grovfoder per 100 kg kroppsvikt och dag. Detta är en minimirekommendation. Hästen kan gärna få mer vallfoder, helst 1,5 – 2 kg ts per 100 kg kroppsvikt och dag, lite beroende på ts-halten i ensilaget. Om ts-halten är mycket låg kan det vara svårt för hästen att hinna eller orka äta mycket mer än minimigivan.

Minimigiva 1kg ts grovfoder / 100kg kroppsvikt och dag.

1 kg torrsubstans(ts) motsvaras av

4-7kg bete
2,5kg ensilage (ts 40%)
1,8kg hösilage (ts 60%)
1,2kg hö (ts 84%)
1,1kg halm (90%ts)

Detta innebär att en häst på 500 kg måste få minst 5 kg ts grovfoder varje dag.

Detta motsvarar:

5 kg ts / 0,84 = 6 kg hö
5 kg ts / 0,40 = 12,5 kg ensilage

Fodrets vatteninnehåll spelar stor roll för lagringsdugligheten. Om fodret inte förvaras torrt, tar det upp fukt och blir lätt mögligt och oanvändbart för hästar.