Ett bra grovfoder är basen i all utfodring av häst. Utifrån grovfodrets näringsinnehåll och just din hästs näringsbehov kompletteras sedan fodergivan med någon typ av kraftfoder om det behövs.

Några anledningar till att du kan behöva komplettera med kraftfoder:

 • När det är så lågt energiinnehåll att hästen inte får i sig tillräckligt med näring enbart via grovfodret.
 • Låg proteinhalt
 • Låga mineralvärden

Rätt grovfoder till rätt häst

Olika hästkategorier har olika näringsbehov och kravet på näringsinnehåll beror på vilken häst grovfodret är avsett för.

 • Digivande ston, föl - Högt innehåll av energi och SmbRp
 • Dräktiga ston, växande hästar - Medium innehåll av energi och SmbRp
 • Hårt arbetande hästar - Högt innehåll av energi och låg del av SmbRp
 • Fritidshästar - Lågt innehåll av energi och SmbRp

En tumregel är att aldrig ge mindre än 1 kg torrsubstans grovfoder / 100 kg kroppsvikt och dag.

Komplettera med ett kraftfoder

Om hästen förutom grovfoder måste ha ett kraftfoder så innebär det i första hand ett foder som är rikt på energi och protein. Spannmål är rik på energi och välbalanserad vad gäller förhållandet protein/energi. Den är dessutom ett smakligt kraftfodermedel.

Kraftfoder bör delas upp i tre givor/dag och hästen bör inte få mer än 0,4 kg kraftfoder per 100 kg häst och utfodringstillfälle. Om hästen får för stora givor åt gången kommer stor del av fodret gå osmält genom tarmarna, vilket ger en rubbning i tarmfloran och kan i värsta fall leda till kolik.

Kraftfodermedel - Spannmål

 • Havre - Väl avvägt förhållande mellan energi & protein
 • Korn - Väl avvägt förhållande mellan energi & protein
 • Vete - Hög proteinhalt
 • Majs - Högt energivärde, låg proteinhalt

Havre - det vanligaste spannmålet i Sverige

Havre är det ideala kraftfodret för hästar. Havren har den perfekta kombinationen av högt fiberinnehåll, hög fetthalt och bra aminosyrasammansättning. Av tradition ger vi havre till våra hästar i Sverige, här växer havren bra. I Kina ger de hästen ris som kraftfoder medan den i USA får majs.

Andra energikällor

 • Betfor - Smaklig
 • Melass - Sockerrik
 • Olja - Inget protein
 • Linfrökaka - Hög proteinhalt

Proteinfodermedel

Fodermedel med en proteinhalt som överstiger 20%. Det är viktigt att man är försiktig vid tillskottsfodring av protein så att man inte överskottsfodrar.

 • Lucern - Grovfoder, fiberrikt
 • Sojamjöl - Koncentrat
 • Vetegroddar - Fettrikt, hög fosfor (härsknar) smakligt
 • Potatisprotein - Hög proteinkvalitet
 • Vetekli - Hög fosforhalt, låg energi
 • Linfrö, linfrökaka - Hög fetthalt, låg proteinkvalitet

Fabriksblandade kraftfoder

Det finns två slag av fabriksblandade kraftfoder, helfoder, som alltid innehåller spannmål och koncentrat. Koncentrat tillsammans med separat utfodrad spannmål motsvarar helfoder.

Mineralfoder

Mineraler är en grupp ämnen – t ex kalcium, fosfor, järn och koppar – med stor betydelse för kroppens kemi och funktionen hos olika organ. Många foderstater som består av hö och havre behöver kompletteras med mineralämnen.

Komplettering sker ofta därför att man

 • vill fylla resterande behov av mineralämnen enligt kända behovsnormer
 • vill åstadkomma rätt Ca/P-kvot i foderstaten

Samspelet och balansen mellan mineraler är viktigt, ger man för mycket av ett ämne kan det vara skadligt. Brist på ett ämne kan också uppstå och det kan hästen inte korrigera själv.

Vitaminer

Hästen får vitaminer naturligt genom de olika fodermedlen. Beroende på årstid eller vid hårdträning kan vissa vitaminer behöva tillföras. Vitaminbrist kan uppkomma vid överutfodring av mineraler, då det naturliga förhållandet mellan vitaminer och mineraler rubbas. Varje typ av vitamin har sin egen uppgift och kan inte ersättas av andra vitaminer. Det finns fett- och vattenlösliga vitaminer.

Källa: Margatera Rundgren, Husdjursagronom specialiserad på etologi, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
Föreläsning om "Utfodring för hästens hälsa" under kunskapsmässan Häst 2006 i Västerås. Utfodring för hästens hälsa