Infektion eller inflammation i hästens leder

En infektion i leden är mycket allvarlig. Vad som skiljer en infektion från en inflammation får du veta här.

Infektioner

En ledinfektion är en akut, livshotande åkomma som orsakas av att bakterier kommer in i leden. Infektionen ger en kraftig hälta med svullnad och hög feber. För att infektionen ska ge med sig måste den behandlas med antibiotika i stora doser. Leden måste också spolas med steril koksaltlösning. För att kunna spola leden måste hästen sövas vilket inte är helt riskfritt.

Att en infektion är så allvarlig beror på att bakterierna som tagit sig in i leden bryter ned ledbrosket som kan ge bestående skador. Bakterier kan ta sig in i leden via en injektion, genom lednära sår eller med blodet till leden.

– Om ett litet föl får en ledinfektion är orsaken oftast "fölsjuka", det vill säga infektionsporten är en infekterad navel varifrån infektionen sprider sig via blodbanorna till olika leder, säger Charlie Lindberg, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Inflammationer

En ledinflammation är inte heller att leka med men den är inte lika allvarlig som en infektion. Smärtan är inte lika hög och hästen brukar inte få feber. En inflammation i leden kan orsakas av överansträngning, vrickning, exteriöra fel, felaktig skoning eller små frakturer med lösa benbitar.

Vid en inflammation i leden måste hästen vila och behandlas med antiinflammatorisk medicin lokalt i leden. Exempel på sådan medicin är kortison eller hyaluronsyra, så kallad tuppkam.

– Hästen kan också behöva allmänbehandlade medicin i munnen och ibland ges dessutom preparat som förbättrar ledvätskans kvalitet. Det viktigaste av allt är dock att försöka hitta grundorsaken till att inflammationen uppkommit, avslutar Charlie.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg