Smittsam blodbrist - infektiös anemi hos häst

Foto: Roland Thunholm
Smittsam blodbrist - infektiös anemi orsakas av retrovirus.

Symtom

Feberattacker, viktförlust, tilltagande svaghet och varierande grad av blodbrist. Sjukdomen kan vara akut och döden kan då inträda efter 10-30 dagar. Sjukdomen kan också förlöpa kroniskt, med feberperioder avlösta av friska perioder. Smittade hästar är smittade livet ut.

Inkubationstid

1-2 veckor

Överföring av smitta

Sjukdomen finns normalt inte i Sverige, utan förekommer i tropiska områden där stickande och bitande insekter antagligen bidrar till överföringen av smittan. Smittämnet finns framförallt i blod. Således smittar infekterade ston sina foster. Förorenade veterinärinstrument o.dy. kan också överföra smitta.

Isolering

Omedelbar isolering. En sjuk häst kommer alltid vara en möjlig smittkälla. Hästar som visat sig sjuka i karantän, i samband med import, har antagligen avvisats eller avlivats.

Provtagning

Sverige kräver blodprov - s.k. Coggins test - vid import från vissa länder. Provet tas av veterinär i exportlandet. Intyg på smittfrihet krävs då vid gränspassage.

Behandling

Går inte att behandla medicinskt. Vaccin finns inte. För att eliminera alla tänkbara smittkällor bör smittad häst avlivas.

Övrigt

Sjukdomen är anmälningspliktig och anmälan till länsveterinär obligatorisk.

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg