Vad gör hästen på betet?

Att hästar som går på bete mestadels ägnar sig åt att äta, är något som knappast förvånar någon. Men forskning visar att de även gör annat.

Mellan klockan 06 på morgonen och 22 på kvällen går 50 procent av hästens tid åt till att vila, och bara 30 procent till att beta. Det har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) konstaterat i en studie. Hästarna är också bra naturvårdare och har en positiv effekt på biologisk mångfald på naturbetesmarker. 

Hästarna rör sig en hel del, något som studerades med hjälp av att sätta GPS-halsband på hästarna för att se vad de gjorde vid olika tidpunkter under dygnet. 

Vandrar långa sträckor

I studien rörde sig hästarna över betesmarkens hela yta (ca 7 hektar) i stort sett varje dygn. Sträckan de förflyttade sig var i genomsnitt 12,3 kilometer, där de längsta sträckorna gicks under skymnings- och gryningstimmarna. Större delen av hagen betades, men vissa områden var mer populära än andra. De torrare, gräsdominerade områden var de som betades oftast.

Mellan 06.00 och 22.00 ägnades cirka 30 procent (drygt 5 timmar) till att beta, nästan 50 procent åt att vila (huvudsakligen stå svans mot huvud med en annan häst), cirka 10 procent åt att stå (främst kortare pauser mellan olika betesperioder), medan cirka 10 procent ägnades åt att förflytta sig i skritt.

Källa: Hästsverige.se

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg