Trots höstmörkret är det härligt att rida ut i naturen och njuta av årstidernas skiftningar. Ibland behöver dock en trafikerad väg passeras eller följas, vilket kan innebära en stor risk.

- De flesta ryttare undviker trafikerade vägar, men eftersom merparten av Sveriges hästar finns i storstadsnära områden är hästar också en del av trafikbilden. Många olyckor med hästar och ryttare skulle kunna undvikas om kunskapen om hästar i trafiken ökade, säger Pernilla Melander, kommunikationsansvarig på Agria Djurförsäkring.

Alla hästar är i grunden är flyktdjur, vilket innebär att de hellre springer ifrån sådant som de upplever som otäckt än går till attack. Hästar har en väldigt snabb reaktionsförmåga och kan ändra både riktning och tempo på mindre än en sekund. Med träning kan flyktinstinkten minskas, men den finns alltid kvar. Det gör att även de lugnaste hästarna kan bli skrämda av en tutande bil, en stor lastbil som kör förbi nära eller ett fordon som hastigt dyker upp.

- Om bilen är i trafik är föraren i princip alltid ansvarig vid en olycka och blir ersättningsskyldig för eventuella skador, säger Pernilla Melander.

Men hur ska jag bete mig när jag träffar en häst i trafiken? Det enkla receptet är att sakta in i god tid innan, köra om långsamt och lämna gott om utrymme till hästen. Det gäller alla fordon – såväl cyklar, mopeder, bilar, lastbilar som traktorer. En cykel kan verka harmlös, men eftersom den inte hörs, kan hästen bli mycket skrämd om cykeln kommer bakifrån eller dyker upp plötsligt. Enligt Trafikverket betraktas hästen som ett fordon som hör hemma på vägen och inte gång- eller cykelbanan. 

Så möter du hästar på ett säkert sätt i trafiken:

  • Sakta in
  • Håll avståndet
  • Fäst blicken på hästen - den kan ändra riktning och tempo väldigt snabbt
  • Låt ekipaget passera eller kör förbi sakta

En ryttares mardröm:

  • Fordon som tutar
  • Fordon som passerar snabbt
  • Fordon som passerar nära
  • Stora, skramlande eller ljudliga fordon
  • Ljudlösa fordon som dyker upp hastigt